English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP

Publication structure:
 • AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP
  • brak autora, brak daty, Odbicie więźnia Akowca ze szpitala w Legionowie dnia 2 kwietnia 1943 r. [relacja nieznanego autora ps. ”Marcin” – red.]
  • Dekert, Zdzisław, 1973-11-17, Relacja Zdzisława Dekerta o działalności w konspiracyjnych Oddziałach Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich – spisana w dniu 17 listopada 1973 r. przez Mariana Kotowskiego
  • Dekert, Zdzisław, 1974-01-21, Relacja druga Zdzisława Dekerta o działalności w Oddziałach Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich – spisana przez Mariana Kotowskiego w dniu 21 stycznia 1974 r.
  • Kotowski, Marian, 1974-02-23, Notatka z rozmowy przeprowadzonej przez Mariana Kotowskiego ze Zdzisławem Dekertem w dniu 23 lutego 1944
  • Kotowski, Marian, 1973-07-23, Relacja Mariana Kotowskiego ps. „Marian”, dotycząca akcji na wiadukt w Warszawie w noc sylwestrową 1942-43 r. Rozmowa protokołowana z dnia 23 lipca 1973 r.
  • Kotowski, Marian, 1973-07-23, Relacja Mariana Kotowskiego ps. „Marian”, dotycząca powstania Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich – rozmowa protokołowana z dnia 23 lipca 1973 r.
  • Kotowski, Marian, 1973-07-25, Relacja Mariana Kotowskiego ps. „Marian”, dotycząca dziejów Oddziałów Szturmowych „Zew” – rozmowa protokołowana z dnia 25 lipca 1973 r.
  • Kotowski, Marian, 1973-09-29, Relacja Mariana Kotowskiego ps. „Marian” dotycząca różnych spraw związanych z walką Oddziałów Szturmowych „Zew” – rozmowa protokołowana z dnia 29 września 1973 r.
  • Kotowski, Marian, 1978-10-07, Relacja z podpalenia baraków Wermachtu przy ul. Sokołowskiej w Warszawie
  • Kotowski, Marian, 1978-08-12, Relacja [dotycząca akcji Oddziałów Szturmowych „Zew” ZSP na samochód pocztowy Wehrmachtu wraz z odręcznymi notatkami – red.]
  • Lachowicz, Jerzy, 1977-01-30, Akcja zdobycia broni z wartowni koszar batalionu samochodowego Wermachtu w Legionowie tzw. „Stralo” [z załączoną mapką okolic Warszawy i szkicami sytuacyjnymi – red.]
  • Majchrzyk, Bronisław, brak daty, Akcja kryptonim „Wróżki” 15-17 VIII 1943 r.
  • Majchrzyk, Bronisław, brak daty, Pierwsza akcja „Dozorczyni”
  • Majchrzyk, Bronisław, brak daty, Wyprawa do tzw. „Raichu” 16-19 IV 1943 r. [W załączeniu ręcznie wykonana mapa torów kolejowych w okolicach Legionowa – red.]
  • Majchrzyk, Bronisław, 1977-03-08, List Bronisława Majchrzyka do Kazimierza […] [nazwa – red.]
  • Kotowski, Marian, 1972-03-30, Relacja w sprawie działalności konspiracyjnej Tadeusza Pietrzyka ps. „Konrad”, dowódcy Oddziałów Sabotażowo-Dywersyjnych Związku Syndykalistów Polskich
  • Kotowski, Jerzy, brak daty, Ankieta zawierająca relację dotycząca działalności w Oddziałach Szturmowych „Zew” [nazwa red.]
  • Szelegejd, Janina, 1977-03-22, Relacja [dotycząca działalności konspiracyjnej Juliana Matlińskiego ps. „Sokół”, członka Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich – red.]
  • Wierzyński, Stanisław, 1972-04-27, Relacja [Stanisława Wierzyńskiego dotycząca działalności w niektórych agendach organizacji konspiracyjnej Związek Syndykalistów Polskich – red.]
  • Woźniak, Tadeusz, 1978-03-19, Relacja Tadeusza Woźniaka ps. „Lech” o działalności konspiracyjnej podczas okupacji niemieckiej – rozmowa protokołowana w dniu 19 marca 1978 r.
  • Woźniak, Tadeusz, 1979-11, Notatka w sprawie ustalenia daty akcji na dyrektora Monopolu Tytoniowego w Warszawie podczas okupacji, wykonanej przez Oddziały Szturmowe „Zew” ZSP
  • Kotowski, Marian, 1981-06-12, Notatka informacyjna [dotycząca ustalenia nazwiska osoby o ps. „Żbik” – red.]
  • Zakrzewski, Stefan, 1981-05-13, Relacja Stefana Zakrzewskiego o [likwidacji agenta SD ps. „Kemal Pasza”. W załączeniu uzupełnienie relacji oraz notatka uzupełniająca napisana przez Mariana Kotowskiego – red.]
  • Majchrzyk, Bronisław, 1967-11-29, Zarys historyczny z działalności oddziału dywersyjno-bojowego I Obwodu VII Rejonu Armii Krajowej, Warszawa Powiat
  • Kotowski, Marian, 1982-02-19, Notatka informacyjna
  • Kotowski, Marian, 1982-11-20, Zarys działalności Władysława Kalinowskiego ps. „Włodek” w Oddziałach Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich
  • brak autora, brak daty, Opracowanie dotyczące Władysława Kalinowskiego ps. „Włodek” [nazwa – red.]
  • Kotowski, Marian, 1990-06-22, Życiorys Władysława Kalinowskiego ps. „Włodek” [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Notatka dotycząca oddziałów bojowych Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Notatka dotycząca likwidacji agenta SD ps. „Kemal Pasza” [nazwa – red.]
  • brak autora, 1976-12-15, Notatka z rozmowy przeprowadzonej z Jerzym Lachowiczem, członkiem Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich w dniu 15 grudnia 1976 r.
  • Kotowski, Marian, brak daty, Spotkanie z „Sokołem”
  • brak autora, brak daty, Relacja nieznanego autora dotycząca okupacji niemieckiej [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Relacja nieznanego autora dotycząca działalności drużyn i plutonu Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Odręczne notatki zawierające informacje nt. powstawania Zespołów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Odręczne notatki zawierające informacje nt. Oddziałów Sabotażowo-Dywersyjnych Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Odręczne notatki zawierające informacje nt. odbicia ze szpitala w Jabłonnie Romana Trzaskomy, członka KPN [nazwa – red.]
  • Woźniak, Tadeusz, 1977-11 - 1978-03, Relacja Tadeusza Woźniaka, pseudonimy: „Lech”, „Doniec” o działalności konspiracyjnej w organizacji Związek Syndykalistów Polskich
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 576

Total number of users since Oct 1, 2013: 9078587

RSS Channels

OAI