English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

PAH/06.01 Korespondencja w sprawie nowego lokalu, dokumentacja administracyjno-biurowa

Publication structure:
 • PAH/06 Działalność Biura Regionalnego w Krakowie
  • PAH/06.01 Korespondencja w sprawie nowego lokalu, dokumentacja administracyjno-biurowa
   • Handzlik, Stanisław, 1995-10-31, Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do Prezydenta Miasta Krakowa, Józefa Lassoty oraz do wiadomości Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna, Janiny Ochojskiej w sprawie utworzenia w Krakowie Biura Fundacji Polska Akcja Humanitarna oraz przyznania lok
   • Ochojska, Janina, 1995-11-28, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Prezydenta Miasta Krakowa, Józefa Lassoty z prośbą o wyłączenie z przetargu lokalu na Rynku Głównym nr 29 i przydzieleniu go Fundacji Polska Akcja Humanitarna [nazwa red.]
   • Lassota, Józef, 1995-12-12, Pismo Prezydenta Miasta Krakowa do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna, Janiny Ochojskiej w sprawie przydzielenia lokalu użytkowego dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna [nazwa red.]
   • Pacholczyk, Jacek, 1995-12-21, Pismo Zastępcy Dyrektora Okręgu d/s Ekonomicznych Telekomunikacji Polskiej S.A. w Krakowie do Fundacji Polska Akcja Humanitarna z informacją o przekazaniu sprawy przyznania abonamentu telefonicznego w lokalu biura w Krakowie do TP S.A. Zakładu Telekomunikacji Kraków-Pó
   • Handzlik, Stanisław, 1996-01-10, Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do Prezydenta Miasta Krakowa, Józefa Lassoty oraz do wiadomości Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna, Janiny Ochojskiej w sprawie przyznania lokalu na biuro Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Krakowie [nazwa re
   • Pietrzyk, Helena, 1996-02-01, Pismo Zastępcy Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej z informacją o wyłączeniu z przetargu lokalu użytkowego w budynku w Rynku Głównym 29 w Krakowie oraz o wynajmie lokalu wraz z załączon
   • Ochojska, Janina, 1996-03-27, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Prezesa Zarządu Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, Henryki Pieronek z prośbą o sfinansowanie urządzenia nowego biura Fundacji w Krakowie [nazwa red.]
   • Ochojska, Janina, 1996-10-23, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Dyrektora Zakładu Telekomunikacji Kraków-Północ Rejon Śródmieście, Kazimierza Trębacza z prośbą o przydzielenie numeru i zainstalowanie aparatu telefonicznego Dyrektorowi Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja
   • brak autora, 1996-10-23, Dowód nadania pisma do Dyrektora Zakładu Telekomunikacji Kraków-Północ Rejon Śródmieście, Kazimierza Trębacza [nazwa red.]
   • brak autora, [1999 - 2000], Roczny projekt budżetu kosztów prowadzenia biura Polskiej Akcji Humanitarnej na rok 2000 [nazwa red.]
   • Gruca, Grzegorz, 2001-12-17, Pismo Dyrektora Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Oddziału Krakowskiego Polskiej Akcji Humanitarnej w sprawie uposażeń pracowników [nazwa red.]
   • Gruca, Grzegorz, 2001-12-[22], Pismo Dyrektora Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Dyrektora Oddziału Polskiej Akcji Humanitarnej w Krakowie, Grzegorza Hajduka z przypomnieniem o konieczności funkcjonowania Biura krakowskiego w godzinach 9-17 [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59960

Readers on-line: 188

Total number of users since Oct 1, 2013: 5576207

RSS Channels

OAI