English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

PAH/07.04 Dokumentacja administracyjno-biurowa dotycząca otwarcia drugiej świetlicy środowiskowej

Publication structure:
 • PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi
  • PAH/07.04 Dokumentacja administracyjno-biurowa dotycząca otwarcia drugiej świetlicy środowiskowej
   • brak autora, 2000-02-28, Informacje z Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi do Janiny Ochojskiej, dotyczące otwarcia drugiego lokalu przeznaczonego na świetlicę środowiskową [nazwa red.]
   • Korbel, Anna, 2000-03-13, Pismo Dyrektor Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi Anny Korbel z upoważnienia Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej do Prezesa „PIETRUCHA S i A” Andrzeja Pietruchy, z prośbą o rozważenie możliwości bezpłatnego przekazan
   • Piotrowska, Jolanta, 2000-03-20, Rekomendacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi, dotycząca pozyskania środków na prowadzenie świetlicy środowiskowej [nazwa red.]
   • Mroczek, Anna, 2000-03-21, Rekomendacja Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi [nazwa red.]
   • Korbel, Anna, 2000-03-24, Wniosek Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [nazwa red.]
   • brak autora, 2000-04-17, Wiadomość e- mail z Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi do Janiny Ochojskiej, z informacją o przyznaniu wsparcia finansowego w wyniku wystosowanego wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [nazwa red.]
   • Kobierski, Marek, 2000-04-21, Decyzja z Urzędu Skarbowego Łódź- Śródmieście do wiadomości Administracji Nieruchomościami Łódź- Śródmieście „CENTRUM I” i Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi, o odmowie zaniechania poboru podatków od towarów i usług w wysokości 133.98 zł, od św
   • brak autora, 2000-05-16, Odwołanie Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Izby Skarbowej w Łodzi za pośrednictwem Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście. Wniosek o zmianę zaskarżonej decyzji, z dnia 21 IV 2000 r. oraz o zaniechanie poboru podatku od towarów i usług od najmu lokalu [nazwa red.]
   • brak autora, 2000-05-19, Zestawienie wniosków o dofinansowanie złożonych przez Biuro Regionalne Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi [nazwa red.]
   • Korbel, Anna, 2000-[06], Uwagi Dyrektor Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi Anny Korbel do umowy nr EKF-IV-44/2000, wraz z załącznikami [nazwa red.]
   • Czyż, Tadeusz, 2000-07-07, Postanowienie Izby Skarbowej w Łodzi do wiadomości Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi i Urzędu Skarbowego Łódź- Śródmieście, o niedopuszczalności odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego Łódź- Śródmieście w przedmiocie odmowy zaniechania poboru poda
   • Motoczyńska, Anna, 2000-07-24, Pismo Anny Motoczyńskiej z Fundacji Batorego do Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi, z informacją o braku możliwości sfinansowania projektu „Całoroczny Integracyjny Program Pracy Świetlicy <<Puzzle>>”, przysłanego na konkurs „Pomocna Społecznoś
   • Chmal, Mirosław, 2000-09-22, Decyzja Urzędu Skarbowego Łódź- Śródmieście do wiadomości Administracji Nieruchomościami Łódź- Śródmieście „CENTRUM I” i Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi, o zaniechaniu ustalania i poboru podatku od towarów i usług w kwocie 2.033 zł od sierpni
   • Kobierski, Marek, 2000-12-29, Decyzja Urzędu Skarbowego Łódź- Śródmieście do wiadomości Administracji Nieruchomościami Łódź- Śródmieście „CENTRUM I” i Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi, o zaniechaniu ustalania i poboru podatku od towarów i usług w kwocie 4.838,40 zł za 200
   • Korbel, Anna, 2001-01-30, Oferta Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi o przyznanie dotacji na zadanie prowadzenia świetlicy środowiskowej Polskiej Akcji Humanitarnej w okresie od 2 I do 31 XII 2001 r. [nazwa red.]
   • Budziński, Leszek, 2001-03-13, Pismo Dyrektora Multimedia Sieci Sp. z o.o. Leszka Budzińskiego do Dyrektor Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi Anny Korbel, z informacją o zwolnieniu opłat za telewizję kablową na rok 2001 [nazwa red.]
   • Hillebrand, Kazimierz, 2001-06-20, Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi do wiadomości Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi, Urzędu Miasta Łodzi WUiA i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, o pozwoleniu na użytkowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej Fundacji Polska Akcj
   • brak autora, 2001-08-06, Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna, z dnia 6 sierpnia 2001 r., wraz z załączonym regulaminem organizacyjnym świetlicy środowiskowo- terapeutycznej prowadzonej przez Fundację Polska Akcja Humanitarna oraz statutem świetlicy środowiskowo- terapeut
   • brak autora, brak daty, Statut Świetlicy Środowiskowo- Terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych [nazwa red.]
   • Fronczak, Adam, 2002-03-14, Zaświadczenie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wpisie Fundacji Polska Akcja Humanitarna, Biuro Regionalne w Łodzi do rejestru placówek opiekuńczo- wychowawczych i ośrodków adopcyjno- opiekuńczych [nazwa red.]
   • Hillebrand, Kazimierz, 2002-05-14, Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi do wiadomości Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi, Urzędu Miasta Łodzi WUiA, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Administracji Nieruchomościami Łódź- Śródmieście „CENTRUM I”, o pozwoleniu na użytko
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59960

Readers on-line: 345

Total number of users since Oct 1, 2013: 6121993

RSS Channels

OAI