English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

PAH/32.02 Dyplomy, nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Janiny Ochojskiej

Publication structure:
 • PAH/32 Dyplomy i podziękowania
  • PAH/32.02 Dyplomy, nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Janiny Ochojskiej
   • Boniecki, Jerzy, [1993-06-07], Dyplom Fundacji Polcul dla Janiny Ochojskiej, za niesienie pomocy ofiarom wojny na terenach byłej Jugosławii [nazwa red.]
   • Benhard, Antoni, 1993-09-17, Dyplom przyznany przez Prezydium Rady Fundacji i Radę Naukową Fundacji „Straż Mogił Polskich Bohaterów” dla Janiny Ochojskiej, za ratowanie zabytków kultury materialnej na Kresach Wschodnich, dokumentowanie i upowszechnianie Martyrologii Narodu Polskiego w wyniku agresji
   • brak autora, 1993-11-10, Podziękowanie od Centrum Klinicznego Republiki Serbii dla Janiny Ochojskiej, za pomoc humanitarną, leki, materiały sanitarne oraz leczenie rannych i chorych [nazwa red.]
   • brak autora, 1996-09-22, Podziękowanie od żołnierzy 16 batalionu powietrzno - desantowego IFOR dla Janiny Ochojskiej, za zorganizowanie transportu humanitarnego do rejonu odpowiedzialności operacyjnej 16 batalionu powietrzno-desantowego IFOR [nazwa red.]
   • ks. Wołyński, Bogusław, 1997-08-15, Wyróżnienie „Serce dla serc” przyznane przez Kapitułę przy Kościele Polskokatolickim w Lublinie dla Janiny Ochojskiej, w dziedzinie ratowania życia [nazwa red.]
   • Owsiak, Jerzy, 1999-[01-10], Podziękowania od Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Janiny Ochojskiej, za trud organizacyjny i pomoc [nazwa red.]
   • Kasonicz, Antonina, 1999-05, Dyplom od Związku Polaków w Kazachstanie dla Janiny Ochojskiej, z podziękowaniem za owocną pracę na rzecz Polaków w Kazachstanie [nazwa red.]
   • Schüner, Peter, 1999-10-03, Dyplom uznania dla Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej Europejskiej Nagrody Społecznej - wyróżnienia niemieckiego Społeczno - Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego [nazwa red.]
   • Kamiński, Maciej, 2000-01-19, Pismo Redaktora Naczelnego „Gazety Pomorskiej” Macieja Kamińskiego do Janiny Ochojskiej, z informacją o przyznaniu tytułu „Ludzie Przełomu [nazwa red.]
   • Woy-Wojciechowski, Jerzy, 2000-05-12, Uhonorowanie Janiny Ochojskiej odznaczeniem „Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie” [nazwa red.]
   • Szopiński, Jan, 2000-05-19, Przyznanie tytułu „Ludzie Przełomu” w plebiscycie „Gazety Pomorskiej” dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • Chmara, Anita, 2000-05-19, Informacja w „Gazecie Pomorskiej” o nadaniu tytułu „Ludzie Przełomu” dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • brak autora, 2000-06, Nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych Książka Wiosny 2000 dla Janiny Ochojskiej - współautorki książki „Niebo to inni” [nazwa red.]
   • brak autora, 2001-01-03, Podziękowanie od Ministerstwa Spraw Zagranicznych- Departamentu Promocji dla Janiny Ochojskiej, za wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku w kalendarzu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rok 2002. Do pisma załączony kalendarz na rok 2002 ze zdjęciem Janiny Ochojskiej [na
   • ks. Puzewicz, Mieczysław, 2001-02-20, Nadanie tytułu „Przewodnika po Życiu” przez Archidiecezjalną Radę Młodzieży przy Metropolicie Lubelskim i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • Skurowska, Małgorzata, 2001-04, Podziękowanie dla Janiny Ochojskiej za udział w Pisankowej Aukcji Humanitarnej [nazwa red.]
   • Rogacki, Józef, 2001-05-03, Dyplom Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dla Janiny Ochojskiej - Okońskiej za szczególne osiągnięcia i zasługi w ochronie i kształtowaniu kultury polskiej poprzez organizowanie, tworzenie i rozpowszechnienie niezależnych wydawnictw w latach osiemdziesiątych [nazwa red.]
   • Drozd, Sylwester, 2001-12-14, Uchwała Rady Gminy Gródek - Nadanie Janinie Ochojskiej honorowego obywatelstwa [nazwa red.]
   • Domański, Jerzy, 2002-12-11, Nagroda tygodnika „Przegląd” dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • Moritz, Helmut, 2002-12-15, Decyzja oraz dyplom przyznania Złotej Karty Humanizmu dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • [Woźniak], Artur, 2003-01-15, Pismo z Oświęcimskiego Centrum Kultury do Janiny Ochojskiej, z załączonym Świadectwem Dobra dla Janiny Ochojskiej, z dnia 1 I 2003 r. [nazwa red.]
   • Zaleski, Michał, 2003-06-23, Nagroda Prezydenta Miasta Torunia dla Janiny Ochojskiej za rok 2002 w kategorii Troska o człowieka [nazwa red.]
   • Jędrzejowski, Krzysztof, 2003-09-22, Pismo Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i Dyrektora Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” Krzysztofa Jędrzejowskiego do Janiny Ochojskiej, z informacją o przyznaniu statuetki „Pegaza” oraz zaproszenie na Wielką Galę „Jutrzenki” 2003 [nazwa re
   • brak autora, 2003-10-13, Zaproszenie od Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 50- lecia „Jutrzenki” dla Janiny Ochojskiej, na III Wielką Galę „Jutrzenki” 2003 [nazwa red.]
   • Zaleski, Michał, 2003-12-03, Pismo Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego do Janiny Ochojskiej, z podziękowaniem za zaproszenie na spotkanie pracowników Polskiej Akcji Humanitarnej z dobroczyńcami fundacji [nazwa red.]
   • brak autora, 2003, Nagroda miesięcznika Home&Market dla Janiny Ochojskiej laureatki 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce [nazwa red.]
   • Nowicki, Roman, 2004-01-08, Pismo Przewodniczącego Kapituły Orderu Otwartych Serc Romana Nowickiego do Janiny Ochojskiej, z informacją o otrzymaniu odznaczenia Orderu Otwartego Serca oraz zaproszenie na piąty wielki Bal Otwartych Serc w dniu 23 I 2004 r., z załączoną listą osób wyróżnionych w ciągu
   • Maicki, Miron, 2004-01-23, Dyplom nadania Orderu Otwartego Serca dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • Kaczkowska, Marta, 2004-12-11, Certyfikat Europejskiego Forum Właścicielek Firm otrzymania tytułu „Kobieta Wybitna” dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • brak autora, 2005-06-17, Dyplom od Nadbałtyckiego Centrum Kultury Gdańsk dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • Grządkowska, Anna, 2005-11-09, Podziękowanie od Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94- Szkoły Lauder - Morasha dla Janiny Ochojskiej, za czas poświęcony dzieciom i szkole [nazwa red.]
   • Neapolitano, Georgio, 2006-10-17, Odznaczenie komandorskie 3 klasy - Order Gwiazdy Solidarności Włoskiej, przyznane przez Prezydenta Republiki Georgio Neapolitano wraz z radą orderu pod przedstawicielstwem Ministra Spraw Zagranicznych Messimo D’Aleme dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • Лечхаджиев, P. A., 2007-08, Podziękowanie od Naczelnika Departamentu Spraw Zagranicznych, Prezydenta i Władz Republiki Czeczeńskiej dla Janiny Ochojskiej, za działalność na rzecz Republiki Czeczeńskiej [nazwa red.]
   • Ostrowski, Andrzej, 2008-02-13, Pamiątka od Szefa Sztabu Sił UNDOF płk Andrzeja Ostrowskiego z wizyty Janiny Ochojskiej w Siłach Rozdzielająco - Obserwacyjnych ONZ (UNDOF) [nazwa red.]
   • Rzekanowski, Jakub, 2008-10-15, Dyplom przyznany przez „Głos Nauczycielski” i Ministerstwo Edukacji Narodowej dla Janiny Ochojskiej za Akcję „Pajacyk” [nazwa red.]
   • Białas, Andrzej, 2009-02-09, Nagroda od Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego dla Janiny Ochojskiej - Okońskiej, wraz z załącznikami [nazwa red.]
   • Mitkowski, Wiesław, 2009-03-05, Podziękowanie od Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno - Wojskowej dla Janiny Ochojskiej, za udział w szkoleniu dotyczącym problematyki uchodźców, przesiedleńców i ewakuowanych [nazwa red.]
   • Bajor, Bogusław, 2010-02-25, Tytuł Europejczyk Roku 2009 w kategorii Społecznik przyznany przez Kolegium redakcyjne miesięcznika Unii Europejskiej oraz Kapitułę Tytułu dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • brak autora, 2010-09-29, Nagroda Lecha Wałęsy dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • Grzmielewicz, Andrzej, 2010-09-30, Podziękowanie od Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza dla Prezesa Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej - Okońskiej, za udzieloną pomoc podczas powodzi [nazwa red.]
   • Borowski, Jerzy, 2010-09-30, Podziękowanie od Burmistrza Sandomierza Jerzego Borowskiego dla Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, za udzieloną pomoc podczas powodzi [nazwa red.]
   • Borowski, Jerzy, 2010-11, Podziękowanie od Burmistrza Sandomierza Jerzego Borowskiego dla Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, za udzieloną pomoc podczas powodzi [nazwa red.]
   • brak autora, 2010-11-18, Podziękowanie od Sołtysa i mieszkańców wsi Furmany dla Prezesa Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, za pomoc okazaną powodzianom z Gminy Gorzyce [nazwa red.]
   • Grzegorzek, Marian, 2010-11-18, Podziękowanie od Wójta Gminy Gorzyce Mariana Grzegorzka dla Prezesa Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, za pomoc okazaną powodzianom z Gminy Gorzyce [nazwa red.]
   • Bednarski, Krzysztof, 2010-11-18, Podziękowanie od Sołtysa i mieszkańców wsi Zalesie Gorzyckie dla Prezesa Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, za pomoc okazaną powodzianom z Gminy Gorzyce [nazwa red.]
   • Grębowiec, Józef, 2010-11-18, Podziękowanie od Sołtysa i mieszkańców wsi Orliska dla Prezesa Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, za pomoc okazaną powodzianom z Gminy Gorzyce [nazwa red.]
   • brak autora, 2010-11-18, Podziękowanie od Sołtysa i mieszkańców wsi Trześń dla Prezesa Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, za pomoc okazaną powodzianom z Gminy Gorzyce [nazwa red.]
   • Duma, [Stanisław], 2010-11-18, Podziękowanie od Sołtysa i mieszkańców wsi Sokolniki dla Prezesa Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, za pomoc okazaną powodzianom z Gminy Gorzyce [nazwa red.]
   • Krzelowski, Kazimierz, 2010, Podziękowania od Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Uczniów Gimnazjum nr 2 im. Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu dla Janiny Ochojskiej oraz pracowników Fundacji Polska Akcja Humanitarna, za pomoc dla poszkodowanych wskutek powodzi [nazwa red.]
   • Lato, Grzegorz, 2011-03-08, Tytuł Przyjaciela UEFA EURO 2012 przyznany przez UEFA i Lokalny Komitet Organizacyjny EURO 2012 Polska dla Janiny Ochojskiej, za wkład i zaangażowanie w promocję Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012 r. [nazwa red.]
   • Komorowska, Anna, 2011-03-21, Gratulacje od Anny Komorowskiej dla Prezesa Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z zorganizowania akcji charytatywnej Kolekcja Pajacyka [nazwa red.]
   • brak autora, 2011-03-25, Podziękowania od Klubu „Szkoły Humanitarnej” z Zespołu Szkół nr 31 w Toruniu dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • Borowski, Jerzy, 2011-04-15, Podziękowanie od Burmistrza Miasta Sandomierz Jerzego Borowskiego oraz dyrektora MOSiR-u Janusza Chabla dla Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, za pomoc okazaną świetlicy społeczno- kulturalnej „Dworek” po powodzi [nazwa red.]
   • Bielecka - Skop, Małgorzata, 2011-05, Podziękowanie od Dyrekcji, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • Kowalski, Jacek, 2012-03, Medal 1000 - lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego od Prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego dla Janiny Ochojskiej, na pamiątkę XI Zjazdu Gnieźnieńskiego [nazwa red.]
   • Wójcik, Mirosław, 2012-12-12, Pismo Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Mirosława Wójcika do Prezesa Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z informacją o przyznaniu wysokiego odznaczenia akademickiego - Złotego Lauru Nauki „Sap
   • Grochowska, Maria Marzena, 2013-06-15, Dyplom odznaki honorowej Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego przyznany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy dla Janiny Ochojskiej, za działalność społeczną dla Warszawy, z załączoną legitymacją dla Janiny Ochojskiej, poświadczającą prawo do
   • Wójcik, Mirosław, 2013-09-28, Akt nadania Górnośląskiego Lauru Naukowego „Sapere Aude” 2013 z numerem 7 przez Kapitułę oraz Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • Krasowski, Robert, brak daty, Podziękowanie od Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 1 i Oddziału Gimnazjum w Przyszowej dla Janiny Ochojskiej, za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły i dzieci [nazwa red.]
   • Michnik, Adam, brak daty, Podziękowania od Adama Michnika i dziennikarzy Gazety Wyborczej dla Janiny Ochojskiej i Fundacji Polska Akcja Humanitarna, za pomoc powodzianom i wspólną akcję [nazwa red.]
   • Lindenberg, Grzegorz, brak daty, Dyplom od Redaktora Naczelnego „Super Expressu” Grzegorza Lindenberga dla Janiny Ochojskiej, laureatki nagrody „Człowiek – lek na całe zło” [nazwa red.]
   • Ibrišević, Namik, brak daty, Podziękowania od Prezesa Fundacji Pomocy Dzieciom Ariana Namika Ibriševića dla Janiny Ochojskiej, za opiekę nad dziećmi z Sarajewa i Bośni-Hercegowiny [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Podziękowanie od Nadbałtyckiego Centrum Kultury Gdańsk dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Pamiątkowy rysunek wykonany przez dzieci z koła „Malowanie na szkle” ze Szkoły Podstawowej nr 31 im. gen. Józefa Hallera w Toruniu [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 406

Total number of users since Oct 1, 2013: 8435391

RSS Channels

OAI