English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

PAH/33.12 Życzenia dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z 2002 r. Część III

Publication structure:
 • PAH/33 Kartki pocztowe – życzenia wysyłane do Polskiej Akcji Humanitarnej
  • PAH/33.12 Życzenia dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z 2002 r. Część III
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Mennicy Państwowej dla Janiny Ochojskiej Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Redakcji Miesięcznika „Dziecko” w imieniu Pionu Czasopism AGORA SA dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Fogler, Piotr, 2002-12, Życzenia od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Niemczycki, Zbigniew, 2002-12, Życzenia od Curtis Group dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • ks. Łazewski, Wojciech, 2002-12, Życzenia od Dyrektora Caritas Polska oraz Pracowników dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia [nazwa red.]
   • Czajkowska, Krystyna, 2002-12, Życzenia od firmy TEXTIM dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Łejerscy, 2002-12, Życzenia dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Zalewski, Paweł, 2002-12, Życzenia dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • [Zaleski], Leszek, 2002-12, Życzenia dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Era dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od British Council dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Ambasadora Iranu dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia [nazwa red.]
   • [Szafrańska], Małgorzata, 2002-12, Życzenia od R.R. Donnelley Europe dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od magazynu Gala dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia noworoczne od CRYPTONE Polska dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od pracowników Centrum Handlowo – Rozrywkowego PROMENADA dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • [Śniegowska], Sandra, 2002-12, Życzenia dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Pracowników Programu „Trójka” Polskie Radio SA dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Agencji Ochrony GROT dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Zalescy, 2002-12, Życzenia dla [Janiny Ochojskiej] Prezes Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Sadowska, Sylwia, 2002-12, Życzenia od Euro Fundusz Inwestycyjny dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Jaworska, Beata, 2002-12, Życzenia od Polskiego Radia dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Credit Lyonnais Bank Polska S.A. dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Wolski, Andrzej, 2002-12, Życzenia od Biura Tłumaczeń KONTEKST dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Skwarek, Anna, 2002-12, Życzenia od Pearson Education Polska dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Pracowników R&B Serwis dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od zespołu Federacji Polskich Banków Żywności dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • [Staroń], Krystyna, 2002-12, Życzenia od Dyrekcji i Pracowników Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Krauze, Jerzy, 2002-12, Życzenia od Dyrektora ds. Serwisu i Handlu w imieniu Zakładu Transportu Energetyki „ZTiSZE” dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Zarządu i Pracowników „ASCO” S.A. dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Dąbrowski, Grzegorz, 2002-12, Życzenia od Banku Przemysłowo – Handlowego PBK S.A. dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Kołomański, Władysław, 2002-12, Życzenia od Banku Przemysłowo – Handlowego PBK S.A. dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Banku Przemysłowo – Handlowego PBK S.A. dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Sanders, [Dean], 2002-12, Życzenia dla [Janiny] Ochojskiej Prezesa Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Kliniki Prawa UW dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Rzepecki, Waldemar, 2002-12, Życzenia dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Pracowników Fundacji „Warta” dla Janiny Ochojskiej Prezes Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • [Rychlewska], Renata, 2002-12, Życzenia od Nestlé Polska S.A. dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Figurska, Elżbieta, 2002-12, Życzenia od Zarządu i pracowników firmy ATM dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, z informacją o ilości wysłanych świątecznych kartek na rzecz PAH [nazwa red.]
   • Jankowski, Teofil, 2002-12, Życzenia od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Szefa Obrony Cywilnej Kraju dla Janiny Ochojskiej Prezes Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Stelmachowski, Andrzej, 2002-12, Życzenia od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Zarządu SITA Polska Sp. z o.o. dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od miesięcznika „Twój Styl” dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Fabisiak, Joanna, 2002-12, Życzenia od Prezes Zarządu Fundacji „Świat na Tak” dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia [nazwa red.]
   • Bryzek, Agnieszka, 2002-12, Życzenia od „e Card S.A.” dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Lachowicz, Tomasz, 2002-12, Życzenia dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Ptak, Danuta, 2002-12, Życzenia dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Osiński, Jerzy, 2002-12, Życzenia od firmy Grupa „Pryzmat” dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Pacoch, Anna, 2002-12, Życzenia od „Gazeta.pl” dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od „Deloitte & Touche” dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od „Deloitte & Touche” dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • Paga, Lesław A., 2002-12, Życzenia od „Deloitte & Touche” dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-12, Życzenia od Właścicieli i pracowników [Lidmar] dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
   • brak autora, [2002], Życzenia dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 343

Total number of users since Oct 1, 2013: 8463644

RSS Channels

OAI