English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

PAH/39.03 Problamatyka dotycząca rozwoju globalnego i współpracy międzynarodowej w działaniu na rezcz rozwoju globalnego i pomocy dla obaszarów słabiej rozwiniętych

Publication structure:
 • PAH/39 Wydawnictwa dotyczące problemów globalnych
  • PAH/39.03 Problamatyka dotycząca rozwoju globalnego i współpracy międzynarodowej w działaniu na rezcz rozwoju globalnego i pomocy dla obaszarów słabiej rozwiniętych
   • Mihálik, Ján, 2010-10, Broszura pt. „Least but not Last? Least Developed Countries in Official Development Assistance of Visegrad Four Countries”, związana z projektem „To Act You Have to Know” [nazwa red.]
   • Medková, Blanka, 2010-09, Broszura pt. „Student Essays on Development. Collective Volume”, związana z projektem „To Act You Have to Know” [nazwa red.]
   • brak autora, 2010-10, Dodatek do tygodnika „Polityka” pt. „Ubóstwo" [nazwa red.]
   • brak autora, 2002, Broszura organizacji ActionAid pt. „These stories from across the world show how we are fighting poverty together...ActionAid annual review 2002” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Ulotka organizacji ActionAid pt. „Peace Love Bollocks to Poverty”, związana z kampanią „Bollocks to Poverty” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura organizacji ActionAid pt. „Your campaigning hits the mark... ActionAid. Target Poverty”, związana z kampanią „Target Poverty” [nazwa red.]
   • brak autora, 2009-10-01, Publikacja w formie gazety pt. „Africa. Fast forward. Avance rapide. Snel vooruit”, związana z wystawą „Africa Fast forward” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Ulotka pt. „Afrix.org” [nazwa red.]
   • brak autora, 2010-04, Broszura pt. „Development Communication & Education in Austria. Strategy” [nazwa red.]
   • brak autora, 2005-04, Broszura pt. „Towards a Better World” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Basic Capabilities Index 2008. Zbyt wolno! Milenijne Cele Rozwoju nie zostaną osiągnięte do roku 2015 przy obecnym tempie postępu” [nazwa red.]
   • brak autora, 2005-01, Broszura pt. „Global Partnership for Developmen Milennium Development Goal 8. First progress report by Belgium 2004” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Energie macht entwicklung gerecht und nachhaltig für alle. 6 Brandenburger etwicklungspolitische Bildungs- und Informationstage. Macht mit bei der BREBIT 2009!” [nazwa red.]
   • brak autora, 2010, Publikacja pt. „United Nations Central Emergency Response Fund 2009 Annual Report” [nazwa red.]
   • brak autora, 2005, Biuletyn pt. „Focus. Action for global justice”, nr 73 [nazwa red.]
   • brak autora, 2000-02, Broszura pt. „Working for a Better world. Options for Working in Global Development” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Lighten the load. In a time of crisis, European aid has never been more important” [nazwa red.]
   • brak autora, 2009, Broszura pt. „Spotlight on Policy Coherence. Report 2009” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „COSPE. Cooperation for the Development of Emerging Countries” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Solidarieta’ italiana nel mondo” [nazwa red.]
   • brak autora, 2010-02, Broszura pt. „Corporate welfare and development deceptions. Why the European Investment Bank is failing to deliver outside the EU” [nazwa red.]
   • Tricarico, Antonio, 2010-11, Broszura pt. „ Hit and run development. Some things the EIB would rather you didn’y know about its lending practices in Africa, and some things that can no longer be covered up” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Obywatelski przewodnik po Europejskim Banku Inwestycyjnym” [nazwa red.]
   • brak autora, 2009-12, Broszura pt. „Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w rozwoju” [nazwa red.]
   • brak autora, 2007-08-01, Materiał informacyjny organizacji Deutscher Entwicklungsdienst (DED) pt. „Guideline for the development volunteers service «weltwärts»”, sygnowanym z datą 1 VIII 2007 przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Bonn oraz broszurami dotyczącymi
   • Wroe, Martin, brak daty, Broszura Martina Wroe i Malcolma Doney pt. „The rough guide to a better world and how you can make a difference” [nazwa red.]
   • Wroe, Martin, brak daty, Publikacja pt. „Target 2015. Halving World Poverty in 15 Years” [nazwa red.]
   • brak autora, 2007-08, Publikacja pt. „Development Co-operation Poland. Annual Report 2006” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Edukacja Rozwojowa w programie polskiej pomocy zagranicznej” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Polska pomoc humanitarna 2008. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Współpracy Rozwojowej” [nazwa red.]
   • brak autora, 2007-08, Publikacja pt. „Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2006” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Publikacja pt. „Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2007” [nazwa red.]
   • brak autora, 2009, Publikacja pt. „Przewodnik po polskiej pomocy zagranicznej” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Development Cooperation Ireland Resource Centre (formerly APSO Resource Centre) a specialist learning resource for those with a broad interest in development issues and developing countries” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Zestaw publikacji pt. „What are we doing to help tackle world poverty? Understanding the role of Development Cooperation Ireland. The Irish Government’s Programme of Assistance to Developing Countries”, zawierający broszury, mapę oraz publikację pt. “Deepening Public Understa
   • brak autora, 2008-08, Broszura Niemieckiej Fundacji Populacji Świata (DSW) i Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny pt. „DSW – Raport danych. 2008. Dane socjalne i demograficzne dotyczące populacji świata”, wydana w ramach kampanii „Reproductive Health For All” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „European Network of Political Foundations. Independent actors in Democracy Promotion, Development Cooperation, Political Dialogue” [nazwa red.]
   • brak autora, 2003, Biuletyn pt. „¡Vamos!” [nazwa red.]
   • Krause, Johannes, [2010], Publikacja pt. „European Development Education Monitoring Report «DE Watch»” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Overcoming fragility in Africa. Forging a new european approach. A citizens guide to the European Report on Development 2009” [nazwa red.]
   • brak autora, 2010, Magazyn pt. „YO! Youth Opinion”, nr 2 [nazwa red.]
   • brak autora, 2008, Broszura pt. „Development Needs Youth! Youth Organisations in Action. A European Youth Forum report – 2009” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Extractive Industries Bank. Now is the time for the European Investment Bank to end its public subsidies for the fossil fuel industries!” [nazwa red.]
   • brak autora, 2009-08, Broszura pt. „Development Policy Stance on the Topic of Land Grabbing - the Purchase and Leasing of Large Areas of Land in Developing Countries" [nazwa red.]
   • Colajacomo, Jaroslava, 2006-01, Broszura pt. „Europejski Bank Inwestycyjny w krajach Południa. W czyim interesie?” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura organizacji Global Citizen Corps pt. „Global citizen Corps. Awareness + Action = Impact. A New Generation of Poverty-Fighters” [nazwa red.]
   • brak autora, 2009, Broszura pt. „Spójność polityki na rzecz rozwoju” [nazwa red.]
   • brak autora, 2008-09, Raport pt. „Perspektywa praw człowieka a polityka pomocy rozwojowej Unii Europejskiej” [nazwa red.]
   • brak autora, 2009, Publikacja pt. „Polska Pomoc Zagraniczna 2008”, z załączonym pismem wystosowanym w Warszawie w dniu 29 XII 2009 przez Wojciecha Tworkowskiego, Dyrektora Wykonawczego Grupy Zagranica do Krzysztofa Suprowicza, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Mołdowie w sprawie publikacji oraz
   • brak autora, 2010, Publikacja pt. „Polska Pomoc Zagraniczna 2009” [nazwa red.]
   • brak autora, 2008-09, Magazyn pt. „Humanitarian Exchange” nr 40, z załączonym pismem Paula Harvey z Humanitarian Practice Network z X 2008 [nazwa red.]
   • brak autora, 2008-09, Publikacja pt. „Millennium Goals. Overcoming Fears” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „National Strategy for Development Education” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Polska Pomoc Rozwojowa – o co chodzi?” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Solidarność międzynarodowa dla myślących” [nazwa red.]
   • Gadzinowska, Dorota, 2008, Broszura pt. „Globalna Północ – Globalne Południe. Polska – Tanzania” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. “Democracy in development. Global consultations on the EU’s role in democracy building” [nazwa red.]
   • brak autora, 2006-08, Broszura pt. „Linking between Ireland and the South. Good Practice Guidelines for North/South Linking”, z załączoną mapą opatrzoną tytułem „What are we doing to help tackle world poverty?” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Plakat pt. „The Millenium Development Goals” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Take 5. Despite our growing multi-culturlism and successful economy racism, poverty, HIV & AIDS continue to be issues in contemporary Ireland. Read on for 5 minutes and find out how you can inform yourself, contribute to awareness and become involved in making c
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Debt costs. Lives. Health. Education. Hope. Your Congregation Can Help” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Jubilee-Zambia. Debt cancellation and trade justice campaign. For poverty eradication in Zambia. Debts and Trade Injustices hurt the Poor – you can stop them now!” [nazwa red.]
   • brak autora, 2004, Biuletyn pt. „KEPA Newsletter. Annual newsletter of the Finnish Service Centre for Development Cooperation” [nazwa red.]
   • brak autora, 2005-10, Czasopismo pt. „Partner”, nr 24 [nazwa red.]
   • brak autora, 2004, Broszura pt. „A to Z. List of Abbreviations” [nazwa red.]
   • Michel, Louis, 2008, Broszura autorstwa Louisa Michela pt. „Africa-Europe: the indispensable alliance” [nazwa red.]
   • brak autora, 2009, Broszura pt. „Annual report highlights 2009 on the European Community's development and external assistance policies and their implementation in 2008” [nazwa red.]
   • brak autora, 2005, Publikacja pt. „EU Report on Milennium Development Goals 2000-2004. Eu contribution to the review of the MDGs at the UN 2005 High Level Event” [nazwa red.]
   • brak autora, 2002, Broszura pt. „The European Development Fund in a few words” [nazwa red.]
   • brak autora, 2008-11, Broszura pt. „Changing the world…locally. 25 success stories of development cooperation at local level” [nazwa red.]
   • brak autora, 2009-01, Publikacja pt. „European Development Days. Strasbourg 15-17 november 2008. Executive summary”, wraz z załączoną pocztówką i broszurą [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Milenijne cele rozwoju. Świat jakim nigdy go nie widziałeś” [nazwa red.]
   • brak autora, 2004-07, Broszura pt. „Securing Peace and Stability for Africa. The EU-funded African Peace Facility” [nazwa red.]
   • Michel, Louis, 2008, Broszura autorstwa Louisa Michela pt. „Economic Partnership Agreeements: drivers of development” [nazwa red.]
   • brak autora, 2002-09, Broszura pt. „Economic Partnership Agreements. Start of negotiations. A new approach in the relations between the European Union and the ACP Countries” [nazwa red.]
   • brak autora, 2008, Publikacja pt. „Czech Development Cooperation. Report on the Development Asistance of the Czech Republic in 2007” [nazwa red.]
   • brak autora, 2001, Broszura pt. „Pol-aid. Poland’s Development Co-Operation. Annual report 2001” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Nepad Progress Report July 2002” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Broszura pt. „Just Politics Democratic governance: The missing millennium development goal” [nazwa red.]
   • brak autora, 2007, Broszura pt. „The Millennium Development Goals Report 2007”, z załączoną broszurą pt. „Millennium Development Goals: 2007 Progress Chart” [nazwa red.]
   • brak autora, 2009, Raport pt. „The Millennium Development Goals Report 2009” [nazwa red.]
   • brak autora, brak daty, Publikacja pt. „Change the World in 8 steps”, zawierająca plakat, informacje o Milenijnych Celach Rozwoju i propozycje zajęć edukacyjnych [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 413

Total number of users since Oct 1, 2013: 8416615

RSS Channels

OAI