English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, [1894], Wizytówka Karola Prus Wiszniewskiego [nazwa red.]
Found : 587
View:
1. 

brak autora, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny Bolesława i Sabiny […] do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny Zygmuntów W[…] do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny Mieczysława […] do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny Arlety […] do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny Domaszewicza, Jankowskiego, Niedzielskiego, Reutta, Szyszkowskiego do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny Matyldy […] do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny chrześniaczki z siostrami do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1894-04-13, Telegram gratulacyjny Klotyldy […] do Henryka Ebensa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Opieńscy, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny Henryka i Jana Opieńskich do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Bablowie, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny Bronisławów Bablów do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Bielańscy, 1894-03-14, Telegram gratulacyjny Julianów Bielańskich do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rotarscy, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny Stefanów Rotarskich do Henryka Ebersa z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl