English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Ebers, Hanna, brak daty, Rysunki dziecięce córek Marii i Henryka Ebersów [nazwa red.]
Found : 431
View:
1. 

Ebers, Henryk, brak daty, List ojca do córek Hanny i Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ebers, Hanna, 1903-07-01, List córek do Henryka Ebersa [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ebers, Maria, brak daty, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych: wyjazdu do rodziny [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ebers, Maria, 1895-03-02, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych: opieki nad dzieckiem [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ebers, Maria, 1895-03-02, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ebers, Maria, 1895-05-08, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych: opieki nad dzieckiem [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ebers, Adam, [1895], List do Henryka Ebersa i Kazimierza Ebersa [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, [1895], Kartka z dziecięcymi rysunkami i tekstem "Nunia pisze do Cioci" [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ślęczkowscy, 1894-04-14, Telegram gratulacyjny […] Ślęczkowskiego z rodziną do Marii i Henryka Ebersów z okazji ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1924-04-01, Kartka pocztowa z podróży do Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1924-04-16, Kartka pocztowa z podróży do Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1924-05-01, Kartka pocztowa z podróży do Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1924-05-12, Kartka pocztowa z podróży do Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1924-05-21, Kartka pocztowa z podróży do Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1924-05-28, Kartka pocztowa z podróży do Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl