English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Informacja nt. Departamentu Obrony Krajowej
Found : 1762
View:
1. 

1920, Bilety wojskowe i dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1342 Aspekt

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zaświadczenie dr W. Puławskiego o zdrowiu Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1921-01-04, Dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1920, Dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1921-10-26, Świadectwo ukończenia Kursu Przeszkolenia przy Dowództwie Wojsk Litwy Środkowej przez Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1921-09-01, Legitymacja członkowska Kazimierza Downarowicza w Wojskowym Klubie Sportowym w Wilnie na rok 1921

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1921-07-01, Meldunek Dowództwa 2 Dywizji Litewsko-Białoruskiej do Dowództwa Wojsk Litwy Środkowej o możliwości przeniesienia Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1921-06-30, Meldunek Dowództwa Nowogródzkiego Pułku Strzelców w sprawie możliwości przeniesienia Kazimierza Downarowicza do Oddziału I Dowództwa Wojsk Litwy Środkowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[1921], Wniosek do rozkazu dotyczącego przeniesienia Kazimierza Downarowicza z Nowogródzkiego pp. do Oddziału I Dowództwa Wojsk Litwy Środkowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1921-06-29, Pismo Szefa Oddziału I Dowództwa Wojsk Litwy Środkowej do Dowództwa 2 Dywizji Piechoty Litewsko-Białoruskiej w sprawie przeniesienia Kazimierza Downarowicza. Na odwrocie: Pismo Porucznika i Szefa Adjutantury do Dowództwa Nowogródzkiego Pułku Strzelców

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Żeligowski, Lucjan, 1920, Rozkaz L. 4. [Naczelnego Dowódcy z d. 21 X 1920 r.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1922-04-14, Wyciąg z dziennika personalnego nr 9 – zezwolenie na przyjęcie i noszenie medalu „de la Victoire” Kazimierzowi Downarowiczowi

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1921-02-23, 6. Rozkaz nr 3 Naczelnego Dowództwa Wojsk Litwy Środkowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1921-02-04, Rozkaz nr 4 mjr Okulicza Szefa Biura Rozkazodawczego Naczelnego Dowództwa Wojsk Litwy Środkowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl