English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, brak daty, Wiersz pt. "Siatkówka", napisany w obozie w Dorsten [nazwa red.]
Found : 1452
View:
1. 

brak autora, 1941-12-31, Wiersz pt. "Modlitwa", napisany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1941-12-28, Wiersz pt. "Marzenia", napisany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1941-11-10, Utwór pt. "Wiersz Niekrasowa", napisany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1941-05-06, Wiersz pt. "Za drutami", napisany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Wiersz pt. "Rymy Kapuściane", napisany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1941-06, Wiersz pt. "Oflag VI E", napisany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1942-02, Wiersz pt. "Karnawał w Dorsten", napisany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1942-02-24, Wiersz pt. "Ballada o chrzestnej matce", napisany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1942-01-18, Wiersz pt. "O jednej Wiśniewskiej", napisany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, brak daty, Wiersz pt. "Nasz obóz w Volpriehausen" [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Walewski, Edward, 1941-07-14, Wiersz z cyklu "Lumen Christi", napisany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kobylański, Józef Władysław, 1941-08-09, Wiersz pt. "Zawody sportowe", napisany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, brak daty, Zakres czynności dyżurnych w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1942, Żołnierz podczas nauki – rysunek wykonany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1941, Portret wykonany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl