English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Kunachowicz, Tadeusz, 1953-08-16, List do rodziny z informacjami o podjęciu nowej pracy w charakterze maszynisty w kopalni
Found : 86
View:
1. 

Kunachowicz, Tadeusz, 1949-02-07, List Tadeusza Kunachowicza do rodziny z informacjami o stanie jego zdrowia i najpilniejszych potrzebach

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.19 Listy Ryszarda Kamińskiego do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.20 Listy Michała Musielaka do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kunachowicz, Tadeusz, List do rodziny opisujący pracę Tadeusza Kunachowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kunachowicz, Tadeusz, List do rodziny zawierający informacje o życiu Tadeusza Kunachowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kunachowicz, Tadeusz, 1949-06, List Tadeusza Kunachowicza do rodziny opisujący jego pracę na zesłaniu

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1955-02-09, Odpis z protokołu nr 60 zaświadczający uzyskanie przez Tadeusza Kunachowicza kwalifikacji do wykonywania zawodu maszynisty

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kunachowicz, Tadeusz, 1949-11-06, List do rodziny dotyczący życia w obozie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kunachowicz, Tadeusz, 1949, List do rodziny opisujący codzienność w obozie i zasady obowiązujące zesłańców

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.24 Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.01 Materiał dotyczący organizacji „Krzyż i Miecz”

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl