English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1941-12, Karta z życzeniami świątecznymi od Biblioteki Jeńca Polskiego [nazwa red.]
Found : 961
View:
1. 

brak autora, 1941-12, Powstanie biblioteki obozowej w Oflagu VI E w Dorsten

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1942-05-15, Notatki o zasobie biblioteki w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1941-07-06, Obozowy pejzaż - rysunek przedstawiający obóz w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1941-06-23, Obozowy pejzaż - rysunek przedstawiający obóz w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1941-06-01, Obozowy pejzaż - rysunek przedstawiający obóz w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1941, Grafika przedstawiająca obóz w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1941, Strona tytułowa "Albumu wspomnień" – grafika przedstawiająca obóz w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1941-07-23, Potwierdzenie przekazu pocztowego dokonanego przez Edmunda Wojciechowskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1942, Karty z życzeniami na święta Bożego Narodzenia nadesłane przez Polski Czerwony Krzyż do obozu w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, brak daty, Wiersz pt. "Nasz obóz w Volpriehausen" [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, brak daty, Obrazek św. Tekli z obozu w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, brak daty, Wiersz pt. "Siatkówka", napisany w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, brak daty, Lista generałów w Oflagu VI E w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, brak daty, Zakres czynności dyżurnych w obozie w Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1942, Książeczka z kolędami z Dorsten [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl