English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1923-07-11, Akt uznania obywatelstwa [wydany przez Urząd Starostwa Wilejskiego dla Stanisława Zimodro – red.]
Found : 519
View:
1. 

brak autora, 1923-08-28, Pismo Inspektora Szkolnego pow. Wilejskiego informujące o mianowaniu Stanisława Zimodro tymczasowym kierownikiem szkoły powszechnej w Barańcach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1934-09-11, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisława Zimodro informujące o powierzeniu obowiązków kierownika publicznej szkoły powszechnej w Dołhinowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1925-03-07, Odpis z odpisu z księgi metryk ślubnych Wilejskiego Kościoła Rzymsko-Katolickiego dotyczący zawarcia małżeństwa Stanisława Zimodro ze Stanisławą Burzyńską [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1937, Paszport [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1989-12-20, Legitymacja informująca o nadaniu Stanisławowi Zimodro pośmiertnego „Medalu za udział w wojnie obronnej 1939” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1951-05-01, Dyplom [uznania za zasługi przy likwidacji analfabetyzmu w Polsce dla Stanisławy Zimodro wydany przez Pełnomocnika Rządu ds. Walki z Analfabetyzmem – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1934-06-27, Pismo Podinspektora Szkolnego Obwodu Wilejskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej w Korolewcach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zdralewicz, J[...], 1935-05-01, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisławy Zimodro informujące o mianowaniu na stałego nauczyciela szkół powszechnych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Orzechowski, Stanisław, 1949-06-13, Poświadczenie obywatelstwa [wydane przez Stanisława Orzechowskiego Starostę Powiatowego Myśliborskiego dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1939-04-01, Załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego Publicznej Szkoły Powszechnej w Dołhinowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Godecki, M[...], 1938-10-20, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o nominacji na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych obwodów szkolnych wilejskiego i mołodeckiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bąbiński, Stanisław, 1935-10-23, Pismo Naczelnika Wydziału Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o nominacji na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych obwodów szkolnych wilejskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zdralewicz, J[...], 1934-10-04, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisława Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczyciela do publicznej szkoły powszechnej w Dołhinowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1925-05-01, Świadectwo z egzaminu uzupełniającego [Stanisława Zimodro wydane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną dla czynnych a niekwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1921-06-21, Świadectwo [szkolne Stanisława Zimodro wydane przez Departament Oświaty Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl