English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1925-05-01, Świadectwo z egzaminu uzupełniającego [Stanisława Zimodro wydane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną dla czynnych a niekwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych – red.]
Found : 255
View:
1. 

brak autora, 1929-10-24, Świadectwo z egzaminu uzupełniającego [Stanisławy Zimodro wydane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną dla czynnych a niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Godecki, M[...], 1938-10-20, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o nominacji na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych obwodów szkolnych wilejskiego i mołodeckiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Bąbiński, Stanisław, 1935-10-23, Pismo Naczelnika Wydziału Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o nominacji na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych obwodów szkolnych wilejskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1921-06-21, Świadectwo [szkolne Stanisława Zimodro wydane przez Departament Oświaty Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zdralewicz, J[...], 1935-05-01, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisławy Zimodro informujące o mianowaniu na stałego nauczyciela szkół powszechnych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Młodkowski, T[...], 1930-04-17, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro dotyczące spraw służbowych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1923-07-11, Akt uznania obywatelstwa [wydany przez Urząd Starostwa Wilejskiego dla Stanisława Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Stelmach, A[...], 1939-05-12, Pismo Inspektora Szkolnego Wołożyńskiego do Stanisława Zimodro w sprawie służbowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kanafoyski, Witold, 1934-07-05, Pismo zastępcy Inspektora Szkolnego w Wilejce do Stanisława Zimodro informujące o zwrocie świadectwa ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1953-09-30, Zaświadczenie [wydane przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie dla Stanisławy Zimodro informujące o złożeniu kolokwium przed Okręgową Komisję Kolokwialną w Myśliborzu – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Godecki, M[...], 1939-03-04, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczyciela do publicznej szkoły powszechnej w Iwieńcu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Szelągowski, K[...], 1934-06-28, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o zaszeregowaniu go do IX grupy uposażenia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Szelągowski, K[...], 1932-10-25, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o nominacji na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szelągowski, K[...], 1932-07-25, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o objęciu nowych obowiązków służbowych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl