English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Godecki, M[...], 1939-03-04, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczyciela do publicznej szkoły powszechnej w Iwieńcu [nazwa red.]
Found : 142
View:
1. 

Godecki, M[...], 1939-07-12, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej III stopnia w Iwieńcu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Młodkowski, T[...], 1930-01-30, Pismo zastępcy Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o nominacji na nauczycielkę publicznej szkoły powszechnej w Barańcach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Godecki, M[...], 1938-10-20, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o nominacji na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych obwodów szkolnych wilejskiego i mołodeckiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zdralewicz, J[...], 1934-10-04, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisława Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczyciela do publicznej szkoły powszechnej w Dołhinowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Młodkowski, T[...], 1930-04-17, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro dotyczące spraw służbowych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Szelągowski, K[...], 1934-06-28, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o zaszeregowaniu go do IX grupy uposażenia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Szelągowski, K[...], 1932-10-25, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o nominacji na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Szelągowski, K[...], 1932-07-25, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o objęciu nowych obowiązków służbowych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pogorzelski, Stanisław, 1929-10-20, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przyznaniu Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bąbiński, Stanisław, 1935-10-23, Pismo Naczelnika Wydziału Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o nominacji na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych obwodów szkolnych wilejskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Szelągowski, K[...], 1934-01-10, Pismo Kuratora Okręgowego Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o zaszeregowaniu do X grupy uposażenia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Stelmach, A[...], 1939-04-01, Pismo Inspektora Szkolnego obw. wołożyńskiego do Stanisława Zimodro informujące o tymczasowym powierzeniu obowiązków kierownika publicznej szkoły powszechnej w Iwieńcu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1934-06-27, Pismo Podinspektora Szkolnego Obwodu Wilejskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej w Korolewcach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zdralewicz, J[...], 1934-09-10, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do szkoły powszechnej w Dołhinowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1934-09-11, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisława Zimodro informujące o powierzeniu obowiązków kierownika publicznej szkoły powszechnej w Dołhinowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl