English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Stelmach, A[...], 1939-04-01, Pismo Inspektora Szkolnego obw. wołożyńskiego do Stanisława Zimodro informujące o tymczasowym powierzeniu obowiązków kierownika publicznej szkoły powszechnej w Iwieńcu [nazwa red.]
Found : 119
View:
1. 

brak autora, 1934-09-11, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisława Zimodro informujące o powierzeniu obowiązków kierownika publicznej szkoły powszechnej w Dołhinowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Stelmach, A[...], 1939-05-12, Pismo Inspektora Szkolnego Wołożyńskiego do Stanisława Zimodro w sprawie służbowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Godecki, M[...], 1939-03-04, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczyciela do publicznej szkoły powszechnej w Iwieńcu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1923-08-28, Pismo Inspektora Szkolnego pow. Wilejskiego informujące o mianowaniu Stanisława Zimodro tymczasowym kierownikiem szkoły powszechnej w Barańcach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zdralewicz, J[...], 1934-10-04, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisława Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczyciela do publicznej szkoły powszechnej w Dołhinowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Godecki, M[...], 1939-07-12, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej III stopnia w Iwieńcu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1922-06-08, Pismo Inspektora Szkolnego w Wilejce informujące o mianowaniu Stanisławy Zimodro tymczasowym kierownikiem klasowej szkoły powszechnej w Wilejce [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, [...]-08-20, Pismo Inspektora Szkolnego w Wilejce do Stanisławy Zimodro informujące o przydzieleniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej w Iwoncewiczach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1939-04-01, Załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego Publicznej Szkoły Powszechnej w Dołhinowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Alisiewicz, W[...], 1939-04-01, Protokół zdawczo-odbiorczy Publicznej Szkoły Powszechnej w Dołhinowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kanafoyski, Witold, 1934-07-05, Pismo zastępcy Inspektora Szkolnego w Wilejce do Stanisława Zimodro informujące o zwrocie świadectwa ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Młodkowski, T[...], 1930-01-30, Pismo zastępcy Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o nominacji na nauczycielkę publicznej szkoły powszechnej w Barańcach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Laskowski, Wacław, 1939-06-21, Pismo Inspektora Szkolnego w Wilejce do Stanisławy Zimodro informujące o mianowaniu na nauczycielkę szkoły powszechnej stopnia III w Dołhinowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zdralewicz, J[...], 1934-09-10, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do szkoły powszechnej w Dołhinowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1934-06-27, Pismo Podinspektora Szkolnego Obwodu Wilejskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej w Korolewcach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl