English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Młodkowski, T[...], 1930-01-30, Pismo zastępcy Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o nominacji na nauczycielkę publicznej szkoły powszechnej w Barańcach [nazwa red.]
Found : 143
View:
1. 

Godecki, M[...], 1939-07-12, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej III stopnia w Iwieńcu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Godecki, M[...], 1939-03-04, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczyciela do publicznej szkoły powszechnej w Iwieńcu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Młodkowski, T[...], 1930-04-17, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro dotyczące spraw służbowych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Godecki, M[...], 1938-10-20, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o nominacji na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych obwodów szkolnych wilejskiego i mołodeckiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Szelągowski, K[...], 1932-10-25, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o nominacji na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pogorzelski, Stanisław, 1929-10-20, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przyznaniu Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Szelągowski, K[...], 1934-01-10, Pismo Kuratora Okręgowego Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o zaszeregowaniu do X grupy uposażenia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Bąbiński, Stanisław, 1935-10-23, Pismo Naczelnika Wydziału Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o nominacji na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych obwodów szkolnych wilejskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Szelągowski, K[...], 1934-06-28, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o zaszeregowaniu go do IX grupy uposażenia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Szelągowski, K[...], 1932-07-25, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o objęciu nowych obowiązków służbowych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Laskowski, Wacław, 1939-06-21, Pismo Inspektora Szkolnego w Wilejce do Stanisławy Zimodro informujące o mianowaniu na nauczycielkę szkoły powszechnej stopnia III w Dołhinowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1934-06-27, Pismo Podinspektora Szkolnego Obwodu Wilejskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej w Korolewcach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, [...]-08-20, Pismo Inspektora Szkolnego w Wilejce do Stanisławy Zimodro informujące o przydzieleniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej w Iwoncewiczach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Malec, E[...], 1946-04-17, Pismo Inspektora Szkolnego w Myśliborzu do Stanisławy Zimodro informujące o mianowaniu na nauczycielkę w publicznej szkole powszechnej w Trzcianej Górze [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1923-08-28, Pismo Inspektora Szkolnego pow. Wilejskiego informujące o mianowaniu Stanisława Zimodro tymczasowym kierownikiem szkoły powszechnej w Barańcach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl