English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1937, Paszport [Stanisławy Zimodro – red.]
Found : 1021
View:
1. 

Zdralewicz, J[...], 1935-05-01, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisławy Zimodro informujące o mianowaniu na stałego nauczyciela szkół powszechnych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1954-06-29, Odpis skrócony aktu zejścia [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1949-07-01, Legitymacja [wydana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1934-06-27, Pismo Podinspektora Szkolnego Obwodu Wilejskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej w Korolewcach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, [...]-08-20, Pismo Inspektora Szkolnego w Wilejce do Stanisławy Zimodro informujące o przydzieleniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej w Iwoncewiczach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1929-10-24, Świadectwo z egzaminu uzupełniającego [Stanisławy Zimodro wydane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną dla czynnych a niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1922-06-08, Pismo Inspektora Szkolnego w Wilejce informujące o mianowaniu Stanisławy Zimodro tymczasowym kierownikiem klasowej szkoły powszechnej w Wilejce [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1989-12-20, Legitymacja informująca o nadaniu Stanisławowi Zimodro pośmiertnego „Medalu za udział w wojnie obronnej 1939” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1923-07-11, Akt uznania obywatelstwa [wydany przez Urząd Starostwa Wilejskiego dla Stanisława Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1923-08-28, Pismo Inspektora Szkolnego w Wilejce do Stanisławy Burzyńskiej informujące o przeniesieniu jej ze stanowiska nauczycielki w Wilejce na stanowisko w Barańcach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1947-10-07, Asygnata przychodowa [wydana przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1946-11-13, Formularz spisowy [z wykazem nieruchomości należącym do Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1945-03-04, Legitymacja członkowska [Stanisławy Zimodro wydana przez Związek Patriotów Polskich w ZSRR – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1939-04-01, Załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego Publicznej Szkoły Powszechnej w Dołhinowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Godecki, M[...], 1939-07-12, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej III stopnia w Iwieńcu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl