English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1945-03-04, Legitymacja członkowska [Stanisławy Zimodro wydana przez Związek Patriotów Polskich w ZSRR – red.]
Found : 997
View:
1. 

brak autora, 1949-07-01, Legitymacja [wydana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1947-10-07, Asygnata przychodowa [wydana przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1937, Paszport [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1985-08-15, Legitymacja [wydana przez Ministerstwo Spraw Wojskowych dla Stanisława Zimodro informująca o nadaniu pośmiertnym Krzyża Kampanii Wrześniowej 1939 – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1954-06-29, Odpis skrócony aktu zejścia [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1946-11-13, Formularz spisowy [z wykazem nieruchomości należącym do Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1953-09-30, Zaświadczenie [wydane przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie dla Stanisławy Zimodro informujące o złożeniu kolokwium przed Okręgową Komisję Kolokwialną w Myśliborzu – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1989-12-20, Legitymacja informująca o nadaniu Stanisławowi Zimodro pośmiertnego „Medalu za udział w wojnie obronnej 1939” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.03 Dokumenty programowe Związku Syndykalistów Polskich (skrócone informacje o ZSP)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Orzechowski, Stanisław, 1949-06-13, Poświadczenie obywatelstwa [wydane przez Stanisława Orzechowskiego Starostę Powiatowego Myśliborskiego dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1951-05-01, Dyplom [uznania za zasługi przy likwidacji analfabetyzmu w Polsce dla Stanisławy Zimodro wydany przez Pełnomocnika Rządu ds. Walki z Analfabetyzmem – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1949-01-04, Świadectwo lekarskie o uzdolnieniu fizycznym i umysłowym kandydata do służby państwowej [wydane przez Inspektora Szkolnego w Myśliborzu dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl