English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Orzechowski, Stanisław, 1949-06-13, Poświadczenie obywatelstwa [wydane przez Stanisława Orzechowskiego Starostę Powiatowego Myśliborskiego dla Stanisławy Zimodro – red.]
Found : 107
View:
1. 

AW V/06.21 Listy Stanisława Michałowskiego do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1947-10-07, Asygnata przychodowa [wydana przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1949-01-04, Świadectwo lekarskie o uzdolnieniu fizycznym i umysłowym kandydata do służby państwowej [wydane przez Inspektora Szkolnego w Myśliborzu dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Stanisław Michałowicz. Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Woydyno, Czesław, 1949-01-27, Pismo Inspektora Szkolnego w Myśliborzu do Stanisławy Zimodro w sprawie zaliczenia stażu pracy nauczycielskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Szymański, H[...], 1947-09-10, Pismo Kierownika Referatu Powierniczego w Myśliborzu do Stanisławy Zimodro w sprawie wyceny mienia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1947-10-08, Zaświadczenie [wydane przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Myśliborzu dla Stanisławy Zimodro informujące o nabyciu bezpłatnym na własność wyposażenia mieszkania – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1949-07-01, Legitymacja [wydana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1953-09-30, Zaświadczenie [wydane przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie dla Stanisławy Zimodro informujące o złożeniu kolokwium przed Okręgową Komisję Kolokwialną w Myśliborzu – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AO V/1298 Bez Dekretu

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1923-07-11, Akt uznania obywatelstwa [wydany przez Urząd Starostwa Wilejskiego dla Stanisława Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.27 Opracowania nt. Związku Syndykalistów Polskich autorstwa Stanisława Strzemiecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1948-02-06, Zaświadczenie [wydane przez Polsko-Radziecką Komisję Mieszaną do Spraw Ewakuacji osób narodowości polskiej i żydowskiej dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl