English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1949-07-01, Legitymacja [wydana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego dla Stanisławy Zimodro – red.]
Found : 658
View:
1. 

brak autora, 1953-09-30, Zaświadczenie [wydane przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie dla Stanisławy Zimodro informujące o złożeniu kolokwium przed Okręgową Komisję Kolokwialną w Myśliborzu – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1945-03-04, Legitymacja członkowska [Stanisławy Zimodro wydana przez Związek Patriotów Polskich w ZSRR – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1947-10-07, Asygnata przychodowa [wydana przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1937, Paszport [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1949-01-04, Świadectwo lekarskie o uzdolnieniu fizycznym i umysłowym kandydata do służby państwowej [wydane przez Inspektora Szkolnego w Myśliborzu dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Orzechowski, Stanisław, 1949-06-13, Poświadczenie obywatelstwa [wydane przez Stanisława Orzechowskiego Starostę Powiatowego Myśliborskiego dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1947-10-08, Zaświadczenie [wydane przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Myśliborzu dla Stanisławy Zimodro informujące o nabyciu bezpłatnym na własność wyposażenia mieszkania – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Woydyno, Czesław, 1949-01-27, Pismo Inspektora Szkolnego w Myśliborzu do Stanisławy Zimodro w sprawie zaliczenia stażu pracy nauczycielskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Szymański, H[...], 1947-09-10, Pismo Kierownika Referatu Powierniczego w Myśliborzu do Stanisławy Zimodro w sprawie wyceny mienia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1954-06-29, Odpis skrócony aktu zejścia [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1989-12-20, Legitymacja informująca o nadaniu Stanisławowi Zimodro pośmiertnego „Medalu za udział w wojnie obronnej 1939” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1985-08-15, Legitymacja [wydana przez Ministerstwo Spraw Wojskowych dla Stanisława Zimodro informująca o nadaniu pośmiertnym Krzyża Kampanii Wrześniowej 1939 – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Malec, E[...], 1946-04-19, Pismo Inspektora Szkolnego w Myśliborzu do Stanisławy Zimodro z informacją o udzieleniu urlopu zdrowotnego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Malec, E[...], 1946-04-17, Pismo Inspektora Szkolnego w Myśliborzu do Stanisławy Zimodro informujące o mianowaniu na nauczycielkę w publicznej szkole powszechnej w Trzcianej Górze [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1946-11-13, Formularz spisowy [z wykazem nieruchomości należącym do Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl