English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1951-05-01, Dyplom [uznania za zasługi przy likwidacji analfabetyzmu w Polsce dla Stanisławy Zimodro wydany przez Pełnomocnika Rządu ds. Walki z Analfabetyzmem – red.]
Found : 262
View:
1. 

brak autora, 1954-06-29, Odpis skrócony aktu zejścia [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1241 Wiadomości Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Grodecki, Stanisław, 1950-08-03, Pismo Wicedyrektora Departamentu w Ministerstwie Oświaty do Stanisławy Zimodro z informacją o uznaniu lat pracy nauczycielskiej na Syberii oraz w Kokczetawskiej Szkole Początkowej (1940-1946) [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AO V/1320 Prace Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność"

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1953-09-30, Zaświadczenie [wydane przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie dla Stanisławy Zimodro informujące o złożeniu kolokwium przed Okręgową Komisję Kolokwialną w Myśliborzu – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Jędryszka, M[...], 1950-03-25, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Szczecińskiego do Stanisławy Zimodro z informacją o uznaniu lat pracy nauczycielskiej na Syberii oraz w Kokczetawskiej Szkole Początkowej (1940-1946) [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1923-07-11, Akt uznania obywatelstwa [wydany przez Urząd Starostwa Wilejskiego dla Stanisława Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AO V/1205 Świt Niepodległości. Pismo grupy afiliowanej przy Konfederacji Polski Niepodległej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AO V/1329 Praworządność - Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1947-10-08, Zaświadczenie [wydane przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Myśliborzu dla Stanisławy Zimodro informujące o nabyciu bezpłatnym na własność wyposażenia mieszkania – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AO V/1298 Bez Dekretu

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1937, Paszport [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AO V/1098 WSN - Idee. Program, dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1949-07-01, Legitymacja [wydana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl