English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Zapiski nieznanego pochodzenia
Found : 3747
View:
1. 

Rysunek nieznanego autora

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1942-03-05, Listy i zapiski z Graczewki

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1939, Zapiski z lat 1939- 1941

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

List do Emmy Kotiuszko

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kotioszko, Emma, List Emmy Kotiuszko

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Karta korespondencyjna z Pieszkówki, zaadresowana do Wandy Sobczuk

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

List do babci od Wandy i Ani

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Perczak, Wanda, Wanda Perczak: "Jeśli wiadomym jest ich los…" Listy z innego świata

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Perczak, Wanda, 1989-04, Pierwsza strona maszynopisu artykułu Wandy Perczak

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1944-04-01, List z Pieszkówki

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Stasiuk, Anna, 1989-12-07, List Anny Stasiuk do Wandy Perczak wraz z zaadresowaną kopertą

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Czerucki, Władysław, 1989-11-03, Listy Władysława Czeruckiego do Wandy Perczak wraz z załączoną kopertą

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl