English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, [...]-03-24, Pocztówka do […] Dubanowicz dotycząca spraw bieżących [nazwa red.]
Found : 881
View:
1. 

brak autora, 1943-04-05, Pocztówka do Krystyny Trebertowej dotycząca spraw bieżących [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1943-04-01, Pocztówka do Zofii Szczepanowskiej dotycząca spraw bieżących [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1943-02-15, List do rodziny dotyczący spraw bieżących [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1937-02-23, List z redakcji "Weekly Illustrated" z odmową publikacji przesłanych materiałów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1940-12-01, List teściowej do Witolda Lis-Olszewskiego z życzeniami na Boże Narodzenie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Szyszkorz, Zofia, 1943-12-27, List do Heleny Chobot dotyczący spraw bieżących [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Machnicka, Henryka, 1927-06-20, List do Witolda Lis-Olszewskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Lis-Olszewski, Witold, 1927-03-29, List miłosny do Henryki Machnickiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Lis-Olszewski, Witold, 1927-03-27, List miłosny do Henryki Machnickiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Lis-Olszewski, Witold, 1927-03-27, List miłosny do Henryki Machnickiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Lis-Olszewski, Witold, 1927-03-27, List miłosny do Henryki Machnickiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Machnicka, Henryka, 1927-07-07, List do Witolda Lis-Olszewskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl