English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Ulotka: „Obywatele!” – z czasów II wojny światowej wydana przez Dowódcę Frontu Ukraińskiego S. Timoszenki [nazwa red.]
Found : 737
View:
1. 

1942, Kartki na mleko [z czasów II wojny światowej należące do Bolesława Stachonia – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1942, Kartka żywnościowa [z czasów II wojny światowej należąca do Bolesława Stachonia – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1941, Kartki reglamentacyjne (przydział węgla, drewna, nafty na okres 1 XI – 31 XII 1941) z II wojny światowej należące do Bolesława Stachonia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

K4 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej: dokumentacja prowadzenia prac przez Karola Bernackiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1941-08-01, Przepustka [wydana przez Lwowską Galerię Obrazów dla Bolesława Stachonia – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1916-05-06, Recepta wydana dla Bolesława Stachonia przez Oddział Okulistyczny Krajowego Szpitala Powszechnego we Lwowie [nazwa red.]ży

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.24 Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.01 Materiał dotyczący organizacji „Krzyż i Miecz”

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.13 Kartoteka – lokale (prasa, drukarnie Związku Syndykalistów Polskich)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.14 Kartoteka – czasopisma i periodyki Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl