English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
1940, Kartka pocztowa od Stefana Tarasiuka-Tarasiewicza z zesłania
Found : 1632
View:
1. 

AW V/06.29 Materiały dotyczące Stefana Zakrzewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.02 Materiały autorstwa Stefana Szwedowskiego i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1937-10-05, 2 koperty adresowane do Stefana Tarasiuka-Tarasiewicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1928-01-26, Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie do Stefana Tarasiuka: zwolnienie z obowiązków Starszego Asystenta

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1930-10-29, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do dr Stefana Tarasiuka-Tarasiewicza: mianowanie na lekarza powiatowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kartka z danymi: dr medycyny Stefan Tarasiewicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.24 Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.01 Materiał dotyczący organizacji „Krzyż i Miecz”

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.13 Kartoteka – lokale (prasa, drukarnie Związku Syndykalistów Polskich)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.14 Kartoteka – czasopisma i periodyki Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl