English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
1942-03-03, Dziennik oraz zapiski zoogeograficzne
Found : 1598
View:
1. 

AW V/06.21 Listy Stanisława Michałowskiego do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.27 Opracowania nt. Związku Syndykalistów Polskich autorstwa Stanisława Strzemiecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zdjęcie Stanisława Tkaczyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wykaz odznaczeń zdobytych podczas wojny 1939 - 1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Skoczen, [...], 1945-05-25, Zaświadczenie nadania dystynkcji stopnia kapitana Wojsk Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

[1946-09-14], Upoważnienie do noszenia Znaku Łączności

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1946-06-01, Upoważnienie do noszenia Gwiazdy za wojnę 1939 - 1945, Gwiazdy Italii

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1943-02-16, Zaświadczenie ukończenia oficerskiego kursu przeciwgazowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1943-01-24, Świadectwo ukończenia kursu kierowców

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

2005-01, Angielski dokument z poprawkami AK

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl