English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, brak daty, Wykaz odznaczeń za zasługi przyznawane podczas II wojny światowej [nazwa red.]
Found : 796
View:
1. 

brak autora, brak daty, Certyfikat potwierdzający otrzymanie przez Jacka Łopuszańskiego medalu The War Medal 1939/45 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1947-09-22, Legitymacja [Jacka Łopuszańskiego upoważniająca do noszenia srebrnego Krzyża Zasługi z Mieczami – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1947-06-10, Legitymacja [Jacka Łopuszańskiego uprawniająca do noszenia brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1946-10-03, Tymczasowa legitymacja [Jacka Łopuszańskiego uprawniająca do noszenia Srebrnego Krzyża Zasługi z Mieczami – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1946-09-19, Legitymacja [Jacka Łopuszańskiego uprawniająca do noszenia Medalu Wojska – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1991-09-01, Dyplom potwierdzający nadanie Jackowi Łopuszańskiemu Krzyża Kołymiacy-Sybiracy [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, brak daty, Wyciąg z rachunku Jacka Łopuszańskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, brak daty, Kata na zakupy w sklepie dla oficerów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, brak daty, Bilet do Nowosybirska [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1947-08-22, Karta tożsamości narodowej Jacka Łopuszańskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1939-12, Certyfikat University of Cambridge zaświadczający zdanie przez Jacka Łopuszańskiego egzaminu z języka angielskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1946-01-05, Brytyjska legitymacja wojskowa Jacka Łopuszańskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1943-05-28, Koperta z pieczęcią poczty polowej, zaadresowana do Jacka Łopuszańskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1943-05-19, Koperta z pieczęcią poczty polowej, zaadresowana do Jacka Łopuszańskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1942-04-08, Luźne notatki Jacka Łopuszańskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl