English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Wronka, Kazimierz, "Warmia i Mazury po wyzwoleniu. Obrazy z tamtych lat". Opracowanie autorstwa Kazimierza Wronki na temat sytuacji na wymienionym obszarze w pierwszych latach po zakończeniu wojny
Found : 397
View:
1. 

Wronka, Kazimierz,"Procesy Integracyjne uwarunkowane sytuacją regionalno - historyczną". Opracowanie Kazimierza Wronki dotyczące sytuacji ludności na obszarze Warmii i Mazur, rozwoju spółdzielczości itd.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wronka, Kazimierz,"Początki organizacji spółdzielni pracy - pierwsze spółdzielnie". Opracowanie autorstwa Kazimierza Wronki na temat rozwoju spółdzielczości na terenie Warmii i Mazur po II Wojnie Światowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wronka, Kazimierz,"Zróżnicowanie środowiskowe na Warmii i mazurach kształtowaniu postaw u rozwoju procesów integracyjnych." Opracowanie autorstwa Kazimierza Wronki

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Notatki do opracowania na temat integracji na obszarze Warmii i Mazur

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Notatka na temat akcji osiedleńczej w powiecie węgorzewskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Tekst Pt: "Władzom pod rozwagę". Zbiór przemyśleń autora na temat sytuacji państwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Notatka z felietonu radiowego "Azyl" z 02.10.1982

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Notatka na temat ludności rodzimej na Warmii i Mazurach

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Notatka na temat spółdzielni pracy "Warmianka" w Barczewie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Notatka na temat spółdzielni pracy "Malwa" w Olsztynie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Notatka zawierająca tezy prymasowskiej rady społecznej w sprawie ugody społecznej oraz propozycje w sprawach społeczno gospodarczych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Notatka zatytułowana: "Trudności weryfikacyjne i integracyjne ludności rodzimej na Warmii i Mazurach"

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AO V/2000 Kontakt

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AO V/0884 Sprzeciw

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AO V/0978 PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl