English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Madejska, Stanisława, Wspomnienia z czasów wojny, związane głównie z tajnym nauczaniem, autorstwa Stanisławy Madejskiej
Found : 139
View:
1. 

AW V/06.27 Opracowania nt. Związku Syndykalistów Polskich autorstwa Stanisława Strzemiecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.21 Listy Stanisława Michałowskiego do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

[Wronka, Kazimierz],Wspomnienie z Drohobycza autorstwa najprawdopodobniej Kazimierza Wronki. Dotyczy wydarzeń po 17 września 1939 i obejmuje okres około 2 miesięcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kamińska, Halina, 1996-09-12, Fragment wspomnień spisanych przez Halinę "Brzozę" Kamińską

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.02 Materiały autorstwa Stefana Szwedowskiego i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Trętowski, Hipolit, "Ze wspomnień młodocianej konspiracji" autorstwa Hipolita Trętowskiego. Dotyczą między innymi wydarzeń związanych ze śmiercią Adama Rzewuskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Miłobędzki, Czesław, "Moje pięć dni w przejściowym obozie w Działdowie" autorstwa Czesława Miłobędzkiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rzewuski, Henryk, Relacja o Adamie "Burzy" Rzewuskim spisana przez Henryka Rzewuskiego, młodszego brata. Wspomnienia obejmują całość życia A. Rzewuskiego, skupiając się jednak na wydarzeniach związanych z jego śmiercią

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

"Fragment konspiracyjnych wspomnień młodocianej działaczki AK - Danuty Pajewskiej - Woycickiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.08 Materiały związane z działalnością ZBoWiD-u: wnioski o nadanie odznaczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Życiorys Lucjana Majkowskiego skupiający się przede wszystkim na epizodzie opisanym w relacji. Opis w życiorysie bardzo zbliżony do tego umieszczonego w relacji, również zawiera listę nazwisk

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Komentarz do wspomnień Czesława Miłobędzkiego autorstwa samego Miłobędzkiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl