English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Miłobędzki, Czesław, "Moje pięć dni w przejściowym obozie w Działdowie" autorstwa Czesława Miłobędzkiego
Found : 155
View:
1. 

Miłobędzki, Czesław, 1994-01-24, Wspomnienia Czesława Miłobędzkiego dotyczące wydarzeń z roku 1948

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Komentarz do wspomnień Czesława Miłobędzkiego autorstwa samego Miłobędzkiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.02 Materiały autorstwa Stefana Szwedowskiego i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.27 Opracowania nt. Związku Syndykalistów Polskich autorstwa Stanisława Strzemiecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Życiorys Lucjana Majkowskiego skupiający się przede wszystkim na epizodzie opisanym w relacji. Opis w życiorysie bardzo zbliżony do tego umieszczonego w relacji, również zawiera listę nazwisk

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Majkowski, Lucjan, Relacja Lucjana Majkowskiego opisująca mord dokonany na mieszkańcach wsi Kaki Mroczki przez niemieckich żołnierzy. Relacja zawiera również listę pomordowanych. Do relacji załączony list Kazimierza Wronki do autora relacji, oraz krótka notatka odnośnie opisywanego wydarz

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1994-10-24, Wypis ze wspomnień Czesława Miłobędzkiego dotyczące wydarzeń po zakończeniu wojny

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

[Wronka, Kazimierz],Wspomnienie z Drohobycza autorstwa najprawdopodobniej Kazimierza Wronki. Dotyczy wydarzeń po 17 września 1939 i obejmuje okres około 2 miesięcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.23 Bratnia pomoc więzienna: wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kamińska, Halina, 1996-09-12, Fragment wspomnień spisanych przez Halinę "Brzozę" Kamińską

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Madejska, Stanisława, Wspomnienia z czasów wojny, związane głównie z tajnym nauczaniem, autorstwa Stanisławy Madejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl