English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Notatka na temat Heleny Rudnickiej z domu Hausman
Found : 1673
View:
1. 

Wronka, Kazimierz, 1996-05, Wspomnienie autorstwa Kazimierza Wronki na temat Heleny Rudnickiej z domu Hausman

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wronka, Kazimierz, 1994-11, Wspomnienie Kazimierza Wronki na temat Heleny Rudnickiej z domu Hausman spisane w związku z odwiedzinami u K. Wronki dyrektorki szkoły podstawowej ze Świercz

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Komentarz do wspomnień Czesława Miłobędzkiego autorstwa samego Miłobędzkiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Majkowski, Lucjan, Relacja Lucjana Majkowskiego opisująca mord dokonany na mieszkańcach wsi Kaki Mroczki przez niemieckich żołnierzy. Relacja zawiera również listę pomordowanych. Do relacji załączony list Kazimierza Wronki do autora relacji, oraz krótka notatka odnośnie opisywanego wydarz

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

[Wronka, Kazimierz],Wspomnienie z Drohobycza autorstwa najprawdopodobniej Kazimierza Wronki. Dotyczy wydarzeń po 17 września 1939 i obejmuje okres około 2 miesięcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

"Fragment konspiracyjnych wspomnień młodocianej działaczki AK - Danuty Pajewskiej - Woycickiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Madejska, Stanisława, Wspomnienia z czasów wojny, związane głównie z tajnym nauczaniem, autorstwa Stanisławy Madejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Życiorys Lucjana Majkowskiego skupiający się przede wszystkim na epizodzie opisanym w relacji. Opis w życiorysie bardzo zbliżony do tego umieszczonego w relacji, również zawiera listę nazwisk

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kamińska, Halina, 1996-09-12, Fragment wspomnień spisanych przez Halinę "Brzozę" Kamińską

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Trętowski, Hipolit, "Ze wspomnień młodocianej konspiracji" autorstwa Hipolita Trętowskiego. Dotyczą między innymi wydarzeń związanych ze śmiercią Adama Rzewuskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Miłobędzki, Czesław, "Moje pięć dni w przejściowym obozie w Działdowie" autorstwa Czesława Miłobędzkiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wronka, Kazimierz, 1987-04, Wspomnienie Kazimierza Wronki na temat wydarzeń związanych ze śmiercią Adama Rzewuskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rybicki, Tadeusz, 1996-07-07, Wspomnienie Tadeusza Rybickiego na temat więzienia w Pomiechówku. Do relacji załączony jest list T. Rybickiego do K. Wronki

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rzewuski, Henryk, Relacja o Adamie "Burzy" Rzewuskim spisana przez Henryka Rzewuskiego, młodszego brata. Wspomnienia obejmują całość życia A. Rzewuskiego, skupiając się jednak na wydarzeniach związanych z jego śmiercią

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1997-10-10, "Fragment konspiracyjnych wspomnień młodocianej działaczki AK - Danuty Pajewskiej", do wspomnień załączony list autorki

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl