English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Wronka, Kazimierz, 1996-05, Wspomnienie autorstwa Kazimierza Wronki na temat Heleny Rudnickiej z domu Hausman
Found : 2724
View:
1. 

Wronka, Kazimierz, 1994-11, Wspomnienie Kazimierza Wronki na temat Heleny Rudnickiej z domu Hausman spisane w związku z odwiedzinami u K. Wronki dyrektorki szkoły podstawowej ze Świercz

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Notatka na temat Heleny Rudnickiej z domu Hausman

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wronka, Kazimierz, 1987-04, Wspomnienie Kazimierza Wronki na temat wydarzeń związanych ze śmiercią Adama Rzewuskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

[Wronka, Kazimierz],Wspomnienie z Drohobycza autorstwa najprawdopodobniej Kazimierza Wronki. Dotyczy wydarzeń po 17 września 1939 i obejmuje okres około 2 miesięcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kamińska, Halina, 1996-09-12, Fragment wspomnień spisanych przez Halinę "Brzozę" Kamińską

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rybicki, Tadeusz, 1996-07-07, Wspomnienie Tadeusza Rybickiego na temat więzienia w Pomiechówku. Do relacji załączony jest list T. Rybickiego do K. Wronki

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[Demko, Lucyna], 1979-01-29, Wspomnienie i refleksje z pracy w Spółdzielni im. Hanki Sawickiej w Mrągowie Autorstwa Lucyny Demko(?)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Komentarz do wspomnień Czesława Miłobędzkiego autorstwa samego Miłobędzkiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.02 Materiały autorstwa Stefana Szwedowskiego i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.27 Opracowania nt. Związku Syndykalistów Polskich autorstwa Stanisława Strzemiecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Madejska, Stanisława, Wspomnienia z czasów wojny, związane głównie z tajnym nauczaniem, autorstwa Stanisławy Madejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Trętowski, Hipolit, "Ze wspomnień młodocianej konspiracji" autorstwa Hipolita Trętowskiego. Dotyczą między innymi wydarzeń związanych ze śmiercią Adama Rzewuskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Miłobędzki, Czesław, "Moje pięć dni w przejściowym obozie w Działdowie" autorstwa Czesława Miłobędzkiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl