English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Kamińska, Halina, 1996-09-12, Fragment wspomnień spisanych przez Halinę "Brzozę" Kamińską
Found : 209
View:
1. 

1997-10-10, "Fragment konspiracyjnych wspomnień młodocianej działaczki AK - Danuty Pajewskiej", do wspomnień załączony list autorki

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

"Fragment konspiracyjnych wspomnień młodocianej działaczki AK - Danuty Pajewskiej - Woycickiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rzewuska, Krystyna, 1999-04-23, Wspomnienia dotyczące leśnej potyczki z żandarmami, w której ranny został Adam "Burza" Rzewuski, spisane przez Krystynę Rzewuską. Do Wspomnień załączony jest list

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Trętowski, Hipolit, "Ze wspomnień młodocianej konspiracji" autorstwa Hipolita Trętowskiego. Dotyczą między innymi wydarzeń związanych ze śmiercią Adama Rzewuskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wronka, Kazimierz, 1996-05, Wspomnienie autorstwa Kazimierza Wronki na temat Heleny Rudnickiej z domu Hausman

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Komentarz do wspomnień Czesława Miłobędzkiego autorstwa samego Miłobędzkiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.02 Materiały autorstwa Stefana Szwedowskiego i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.27 Opracowania nt. Związku Syndykalistów Polskich autorstwa Stanisława Strzemiecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[Wronka, Kazimierz],Wspomnienie z Drohobycza autorstwa najprawdopodobniej Kazimierza Wronki. Dotyczy wydarzeń po 17 września 1939 i obejmuje okres około 2 miesięcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rzewuski, Henryk, Relacja o Adamie "Burzy" Rzewuskim spisana przez Henryka Rzewuskiego, młodszego brata. Wspomnienia obejmują całość życia A. Rzewuskiego, skupiając się jednak na wydarzeniach związanych z jego śmiercią

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wronka, Kazimierz, 1987-04, Wspomnienie Kazimierza Wronki na temat wydarzeń związanych ze śmiercią Adama Rzewuskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Madejska, Stanisława, Wspomnienia z czasów wojny, związane głównie z tajnym nauczaniem, autorstwa Stanisławy Madejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl