English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Lista zagadnień pozostawionych "do uzgodnienia" przez Kazimierza Wronkę
Found : 934
View:
1. 

Wronka, Kazimierz, Lista zagadnień dotyczących poligonu NORD przygotowana przez Kazimierza Wronkę

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1298 Bez Dekretu

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1983-04-28, Umowa pomiędzy Kazimierzem Wronką, a wydawnictwem "Wiedza Powszechna" w sprawie wykorzystania przez wydawnictwo w swojej publikacji zdjęcia wykonanego przez Kazimierza Wronkę

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Lista pracowników starostwa w Biskupcu, oraz obsada pedagogiczna zakładu karnego w Drohobyczu w r. 1938

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Notatka ze spotkania z Haliną Kamińską ps. Brzoza

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Fragment notatki/listu na temat Wincentego Pęszyńskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Notatka zawierająca cytaty Jana Ptasińskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1992-07, Odpowiedzi na zagadnienia przygotowane przez Wronkę udzielone przez Tadeusza Rybickiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Notatki na temat działalności w trakcie okupacji i notka biograficzna nt: Zdzisława Żabkowskiego ps. Ryś

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Statut Towarzystwa Opieki nad byłym Obozem Karnym w Działdowie (1939 - 1945)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Notatka do artykułu wprowadzającego do opracowania "Konspiracja na Mazowszu północnym"

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Notatka w sprawie ruchu oporu, zwłaszcza AK z perspektywy 50-lecia

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl