English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, brak daty, Notatka dotycząca oddziałów bojowych Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]
Found : 696
View:
1. 

AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, brak daty, Notatka dotycząca likwidacji agenta SD ps. „Kemal Pasza” [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, brak daty, Relacja nieznanego autora dotycząca działalności drużyn i plutonu Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, brak daty, Odręczne notatki zawierające informacje nt. powstawania Zespołów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Odręczne notatki zawierające informacje nt. Oddziałów Sabotażowo-Dywersyjnych Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kotowski, Jerzy, brak daty, Ankieta zawierająca relację dotycząca działalności w Oddziałach Szturmowych „Zew” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1976-12-15, Notatka z rozmowy przeprowadzonej z Jerzym Lachowiczem, członkiem Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich w dniu 15 grudnia 1976 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, brak daty, Relacja nieznanego autora dotycząca okupacji niemieckiej [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, brak daty, Odręczne notatki zawierające informacje nt. odbicia ze szpitala w Jabłonnie Romana Trzaskomy, członka KPN [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kotowski, Marian, 1981-06-12, Notatka informacyjna [dotycząca ustalenia nazwiska osoby o ps. „Żbik” – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, brak daty, Opracowanie dotyczące Władysława Kalinowskiego ps. „Włodek” [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Szelegejd, Janina, 1977-03-22, Relacja [dotycząca działalności konspiracyjnej Juliana Matlińskiego ps. „Sokół”, członka Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Woźniak, Tadeusz, 1979-11, Notatka w sprawie ustalenia daty akcji na dyrektora Monopolu Tytoniowego w Warszawie podczas okupacji, wykonanej przez Oddziały Szturmowe „Zew” ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.31 Materiały nt. Oddziałów Bojowych Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl