English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, brak daty, Notatka dotycząca likwidacji agenta SD ps. „Kemal Pasza” [nazwa – red.]
Found : 483
View:
1. 

AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zakrzewski, Stefan, 1981-05-13, Relacja Stefana Zakrzewskiego o [likwidacji agenta SD ps. „Kemal Pasza”. W załączeniu uzupełnienie relacji oraz notatka uzupełniająca napisana przez Mariana Kotowskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.31 Materiały nt. Oddziałów Bojowych Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Notatka dotycząca oddziałów bojowych Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kotowski, Marian, 1981-06-12, Notatka informacyjna [dotycząca ustalenia nazwiska osoby o ps. „Żbik” – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kotowski, Jerzy, brak daty, Ankieta zawierająca relację dotycząca działalności w Oddziałach Szturmowych „Zew” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1976-12-15, Notatka z rozmowy przeprowadzonej z Jerzym Lachowiczem, członkiem Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich w dniu 15 grudnia 1976 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, brak daty, Relacja nieznanego autora dotycząca działalności drużyn i plutonu Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Woźniak, Tadeusz, 1979-11, Notatka w sprawie ustalenia daty akcji na dyrektora Monopolu Tytoniowego w Warszawie podczas okupacji, wykonanej przez Oddziały Szturmowe „Zew” ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl