English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, brak daty, Relacja nieznanego autora dotycząca okupacji niemieckiej [nazwa – red.]
Found : 539
View:
1. 

brak autora, brak daty, Relacja nieznanego autora dotycząca działalności drużyn i plutonu Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, brak daty, Odbicie więźnia Akowca ze szpitala w Legionowie dnia 2 kwietnia 1943 r. [relacja nieznanego autora ps. ”Marcin” – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Woźniak, Tadeusz, 1978-03-19, Relacja Tadeusza Woźniaka ps. „Lech” o działalności konspiracyjnej podczas okupacji niemieckiej – rozmowa protokołowana w dniu 19 marca 1978 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Notatka dotycząca oddziałów bojowych Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kotowski, Jerzy, brak daty, Ankieta zawierająca relację dotycząca działalności w Oddziałach Szturmowych „Zew” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Szelegejd, Janina, 1977-03-22, Relacja [dotycząca działalności konspiracyjnej Juliana Matlińskiego ps. „Sokół”, członka Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kotowski, Marian, 1973-07-23, Relacja Mariana Kotowskiego ps. „Marian”, dotycząca powstania Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich – rozmowa protokołowana z dnia 23 lipca 1973 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kotowski, Marian, 1978-08-12, Relacja [dotycząca akcji Oddziałów Szturmowych „Zew” ZSP na samochód pocztowy Wehrmachtu wraz z odręcznymi notatkami – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wierzyński, Stanisław, 1972-04-27, Relacja [Stanisława Wierzyńskiego dotycząca działalności w niektórych agendach organizacji konspiracyjnej Związek Syndykalistów Polskich – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kotowski, Marian, 1973-09-29, Relacja Mariana Kotowskiego ps. „Marian” dotycząca różnych spraw związanych z walką Oddziałów Szturmowych „Zew” – rozmowa protokołowana z dnia 29 września 1973 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kotowski, Marian, 1973-07-25, Relacja Mariana Kotowskiego ps. „Marian”, dotycząca dziejów Oddziałów Szturmowych „Zew” – rozmowa protokołowana z dnia 25 lipca 1973 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, brak daty, Odręczne notatki zawierające informacje nt. powstawania Zespołów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, brak daty, Odręczne notatki zawierające informacje nt. Oddziałów Sabotażowo-Dywersyjnych Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, brak daty, Notatka dotycząca likwidacji agenta SD ps. „Kemal Pasza” [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl