English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1986-04-15, Biogram Kazimierza Zakrzewskiego – odpis z opracowania Stefana Szwedowskiego pt. „Z dziejów ruchu zetowego w Polsce”. Odpis biogramu Kazimierza Zakrzewskiego z „Wielkiej Encyklopedii Powszechnej” [nazwa red.]
Found : 535
View:
1. 

AW V/06.29 Materiały dotyczące Stefana Zakrzewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.22 Materiały dotyczące organizacji „Zachód”

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1987-06-11, Biogram Jerzego Szuriga – odpis z opracowania Stefana Szwedowskiego pt. „Z dziejów ruchu zetowego w Polsce” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1986-11-16, Biogram Zbigniewa Pokory – odpis z opracowania Stefana Szwedowskiego pt. „Z dziejów ruchu zetowego w Polsce” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1987-04-27, Biogram Wacława Niwińskiego – odpis z opracowania Stefana Szwedowskiego pt. „Z dziejów ruchu zetowego w Polsce” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1986-08-25, Biogram Romualda Galicza – odpis z opracowania Stefana Szwedowskiego pt. „Z dziejów ruchu zetowego w Polsce” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1988-04-10, Biogram Stanisława Bukowieckiego - odpis z opracowania Stefana Szwedowskiego pt. „Z dziejów ruchu zetowego w Polsce” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1986-09-14, Biogram Leona Bigosińskiego – odpis z opracowania Stefana Szwedowskiego pt. „Z dziejów ruchu zetowego w Polsce” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1986-05-12, Biogram Stefana Kapuścińskiego – odpis z opracowania Stefana Szwedowskiego pt. „Z dziejów ruchu zetowego w Polsce” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.31 Materiały nt. Oddziałów Bojowych Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.05 Materiały dotyczące kobiet należących do Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.09 Materiały dotyczące zespołów wykonawczych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich: rozkazy, wykazy i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl