English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1989-11-30, List do Mariana Kotowskiego w sprawie relacji dot. Związku Syndykalistów Polskich [nazwa red.]
Found : 576
View:
1. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.19 Listy Ryszarda Kamińskiego do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.20 Listy Michała Musielaka do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1989-12-04, List do Mariana Kotowskiego z poprawkami do tekstu Jana [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Horoch, Jan, 1972-04-02 - 1972-04-03, List Jana Horocha do Mariana Kotowskiego dotyczący osób zaangażowanych w pracę Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Korab-Kamiński, Józef, 1959-06-17, List Józefa Korab-Kamińskiego do Mariana Kotowskiego z prośbą o uwagi związane z historią prasy i kolportażu Związku Syndykalistów Polskich w czasie II wojny [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.21 Listy Stanisława Michałowskiego do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.13 Kartoteka – lokale (prasa, drukarnie Związku Syndykalistów Polskich)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.14 Kartoteka – czasopisma i periodyki Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.31 Materiały nt. Oddziałów Bojowych Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl