English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Gąsiorowska, Maria, brak daty, Sprostowanie artykułu Marii Gąsiorowskiej pt. „Taki był mój Turek”, zamieszczony na łamach „Przeglądu Konińskiego” [nazwa red.]
Found : 467
View:
1. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Borek, Maria, brak daty, List Marii Borek i Marii Balcerkiewicz do Redakcji „Przeglądu Konińskiego” w sprawie artykułu Marii Gąsiorowskiej pt. „Taki był mój Turek” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Gąsiorowska, Maria, 1991-07-07, Artykuł Marii Gąsiorowskiej pt. „Taki był mój Turek”, „Przegląd Koniński” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.22 Materiały dotyczące organizacji „Zachód”

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.29 Materiały dotyczące Stefana Zakrzewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.31 Materiały nt. Oddziałów Bojowych Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.05 Materiały dotyczące kobiet należących do Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.09 Materiały dotyczące zespołów wykonawczych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich: rozkazy, wykazy i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.25 Podokręg nr 2 Legionowo. Materiały Bronisława Majchrzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.33 Materiały nt. Zygmunta Jastrzębskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Borek, Maria, 1985-04-30, List Marii Borek do Redakcji „Przeglądu Konińskiego” nt. męża, Tadeusza Pietrzaka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.13 Kartoteka – lokale (prasa, drukarnie Związku Syndykalistów Polskich)

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl