English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 2001, Lista lekarstw przekazanych, jako darowizna przez hurtownię farmaceutyczną „PROSPER” S.A. [nazwa red.]
Found : 1445
View:
1. 

brak autora, 2001-07-04, Faktura VAT wystawiona przez hurtownię farmaceutyczną „PROSPER” S.A. dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2001, Specyfikacja lekarstw na misję w Kosowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/31 Pomoc Sri Lance

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wiślińska, Kaja, 2001-06-04, Pismo Koordynatora Programu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Kai Wiślińskiej do Dyrektora Okręgowej Izby Aptekarskiej Waldemara Firka, z prośbą o pomoc w nieodpłatnym skompletowaniu podstawowego wyposażenia apteczki na wyjazd wolontariuszy PAH do Kosowa, wraz z załączon

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/38 Akcje pomocowe organizacji innych niż Polska Akcja Humanitarna – materiał prasowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/18 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Yogyakarcie w Indonezji

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/02 Działalność Fundacji EquiLibre

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/15 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w irańskim mieście Bam

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2001-06-18, Umowa udostępnienia samochodu na cele reklamowe, zawarta w dniu 18 VI 2001 r. pomiędzy DAEWOO Motor Polska Sp. z o.o. a Fundacją Polska Akcja Humanitarna [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/30 Pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej dla ofiar wydarzeń w Biesłanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl