English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, brak daty, Niewypełniony formularz zgłoszeniowy dotyczący nominacji do nagrody Fundacji im. Atsuhito Nakaty [nazwa red.]
Found : 4338
View:
1. 

brak autora, brak daty, [Niewypełniony formularz zgłoszeniowy dotyczący nominacji do nagrody Fundacji im. Atsuhito Nakaty] [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, [1996], Regulamin składania zgłoszeń i nominacji do nagrody Fundacji im. Atsuhito Nakaty [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, [1995], Regulamin składania zgłoszeń i nominacji do nagrody Fundacji im. Atsuhito Nakaty [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, brak daty, [Regulamin składania zgłoszeń i nominacji do nagrody Fundacji im. Atsuhito Nakaty] [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Niewypełniony formularz zgłoszeniowy dotyczący nominacji do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, brak daty, Zawiadomienie o otrzymaniu przez Janinę Ochojską nagrody im. Atsuhito Nakaty [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, brak daty, Informacja dotycząca działalności Fundacji im. Atsuhito Nakaty [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, brak daty, Informacja dotycząca działalności Fundacji im. Atsuhito Nakaty [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, brak daty, [Tekst dotyczący Fundacji im. Atsuhito Nakaty] [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, brak daty, [Tekst dotyczący Fundacji im. Atsuhito Nakaty] [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1996-10-31, Formularz [wysłany do Fundacji im. Atsuhito Nakaty] z numerem i nazwą konta Fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1996-11, Zawiadomienie o otrzymaniu przez Janinę Ochojską nagrody im. Atsuhito Nakaty [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1996-12-05, Zawiadomienie o wpłacie na konto Polskiej Akcji Humanitarnej pieniędzy – kwoty nagrody im. Atsuhito Nakaty, przyznanej Janinie Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, brak daty, [Zawiadomienie o otrzymaniu przez Janinę Ochojską nagrody im. Atsuhito Nakaty] [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl