English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, brak daty, Rysunki dzieci ze świetlicy środowiskowej Fundacji Polska Akcja Humanitarna Biuro Regionalne w Łodzi, z podziękowaniami dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]
Found : 3803
View:
1. 

brak autora, 2000-02-28, Informacje z Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi do Janiny Ochojskiej, dotyczące otwarcia drugiego lokalu przeznaczonego na świetlicę środowiskową [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Korbel, Anna, 2000-05-10, Pismo Dyrektor Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna Anny Korbel, z upoważnienia Prezesa Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej do Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” w Warszawie, z informacją o działalności świetlicy środowiskowej oraz organizacji le

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Stawiana, Anna, 1999-03-08, Informacje od Dyrektor Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi Anny Stawianej i Elżbiety Sajewicz dla Janiny Ochojskiej, o zaprzestaniu finansowania działalności Biura w Łodzi przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Stawiana, Anna, 1997-[03]-[18], Informacja Dyrektor Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi Anny Stawianej, dotycząca planów powołania świetlicy środowiskowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2000-04-17, Wiadomość e- mail z Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi do Janiny Ochojskiej, z informacją o przyznaniu wsparcia finansowego w wyniku wystosowanego wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Stawiana, Anna, 1997-08, Wiadomość od Dyrektor Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi Anny Stawianej do Szefowej- Janiny Ochojskiej, o ofercie firmy BUDOKOMPLEX na wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę, wraz z załącznikiem [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Korbel, Anna, 2000-03-13, Pismo Dyrektor Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi Anny Korbel z upoważnienia Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej do Prezesa „PIETRUCHA S i A” Andrzeja Pietruchy, z prośbą o rozważenie możliwości bezpłatnego przekazan

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Korbel, Anna, 2000-03-24, Wniosek Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Stawiana, Anna, 1998-[02], Wniosek Fundacji Polska Akcja Humanitarna Biuro Regionalne w Łodzi do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem organizacji czasu wolnego dzieci, wraz z załączonym kosztorysem przewidywanych kosztów r

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Korbel, Anna, 2001-01-30, Oferta Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi o przyznanie dotacji na zadanie prowadzenia świetlicy środowiskowej Polskiej Akcji Humanitarnej w okresie od 2 I do 31 XII 2001 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Stawiana, Anna, 1998-05-22, Protokół przekazania sprzętu komputerowego od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie dla Biura Regionalnego Polskiej Akcji Humanitarnej w Łodzi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, brak daty, Program pomocy dzieciom z rodzin patologicznych realizowany przez Fundację „Polska Akcja Humanitarna”- Biuro Regionalne Łódź [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Stawiana, Anna, 1996-12-02, Wiadomość fax od Anny Stawianej z Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi do Janiny Ochojskiej, dotycząca zorganizowania imprezy choinkowej dla dzieci z rodzin patologicznych z terenu miasta Łodzi oraz możliwości dofinansowania akcji z Wojewódzkiego Z

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Korbel, Anna, 2000-05-10, Wniosek Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi o dofinansowanie wyjazdu kolonijnego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, wraz z załącznikami [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Korbel, Anna, 2000-01-10, Sprawozdanie z imprezy wigilijno- mikołajkowej dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Łodzi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl