English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, brak daty, Tekst pt. „International Activist Award Honorees”, zawierający informacje na temat osób uhonorowanych nagrodą Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” w 1993 i 1995 roku [nazwa red.]
Found : 1309
View:
1. 

brak autora, brak daty, Informacja dotycząca nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Gleitsman, Alan L., 1996-08-26, Pismo zawierające informacje dotyczące nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, [1996-11-13], Formularz zgłoszeniowy z informacjami dotyczącymi działalności Janiny Ochojskiej, sporządzonymi w związku z jej nominacją do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” oraz danymi dotyczącymi osób udzielających poparcia nominacji Janiny Ochojskiej – Jer

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, brak daty, Niewypełniony formularz zgłoszeniowy dotyczący nominacji do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Gleitsman, Alan L., 1996-11-20, Pismo do Bronisława Geremka, dotyczące zgłoszonej przez Bronisława Geremka nominacji Janiny Ochojskiej do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Michałowski, Jacek, 1996-11-11, Pismo do Alana L. Gleitsmana, dotyczące przesłanego formularza zgłoszeniowego sporządzonego w związku z wysuniętą nominacją Janiny Ochojskiej do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” oraz zawierające informację o zatwierdzeniu kandydatury Jani

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, [1996-11-06], Formularz zgłoszeniowy z informacjami dotyczącymi działalności Janiny Ochojskiej, sporządzonymi w związku z jej nominacją do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” oraz danymi dotyczącymi osób udzielających poparcia nominacji Janiny Ochojskiej – Zof

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pilch, Paulina, 1996-12-04, Pismo do Alana L. Gleitsmana, dotyczące przesłanych materiałów o Polskiej Akcji Humanitarnej i Janinie Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Jaroszyński, Andrzej, 1996-09-08, Pismo do Janiny Ochojskiej, dotyczące spotkania z Janiną Ochojską w Waszyngtonie, jej pobytu w Chicago oraz przesłanych materiałów [- formularzy zgłoszeniowych z Fundacji Gleitsmana, związanych z nominacją do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist A

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ochojska, Janina, 1996-11-14, Pismo do Czesława Miłosza, dotyczące ewentualnego poparcia Czesława Miłosza dla nominacji Janiny Ochojskiej do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ochojska, Janina, brak daty, Pismo do Andrzeja Jaroszyńskiego, radcy-ministra przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, dotyczące otrzymanych od Andrzeja Jaroszyńskiego formularzy w związku z wysuniętą nominacją Janiny Ochojskiej do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Acti

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl