English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Gleitsman, Alan L., 1996-11-20, Pismo do Bronisława Geremka, dotyczące zgłoszonej przez Bronisława Geremka nominacji Janiny Ochojskiej do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” [nazwa red.]
Found : 629
View:
1. 

Gleitsman, Alan L., 1996-08-26, Pismo zawierające informacje dotyczące nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, [1996-11-06], Formularz zgłoszeniowy z informacjami dotyczącymi działalności Janiny Ochojskiej, sporządzonymi w związku z jej nominacją do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” oraz danymi dotyczącymi osób udzielających poparcia nominacji Janiny Ochojskiej – Zof

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ochojska, Janina, 1996-11-14, Pismo do Czesława Miłosza, dotyczące ewentualnego poparcia Czesława Miłosza dla nominacji Janiny Ochojskiej do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, [1996-11-13], Formularz zgłoszeniowy z informacjami dotyczącymi działalności Janiny Ochojskiej, sporządzonymi w związku z jej nominacją do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” oraz danymi dotyczącymi osób udzielających poparcia nominacji Janiny Ochojskiej – Jer

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, brak daty, Niewypełniony formularz zgłoszeniowy dotyczący nominacji do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, brak daty, Informacja dotycząca nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pilch, Paulina, 1996-12-04, Pismo do Alana L. Gleitsmana, dotyczące przesłanych materiałów o Polskiej Akcji Humanitarnej i Janinie Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Jaroszyński, Andrzej, 1996-09-08, Pismo do Janiny Ochojskiej, dotyczące spotkania z Janiną Ochojską w Waszyngtonie, jej pobytu w Chicago oraz przesłanych materiałów [- formularzy zgłoszeniowych z Fundacji Gleitsmana, związanych z nominacją do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist A

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, brak daty, Tekst pt. „International Activist Award Honorees”, zawierający informacje na temat osób uhonorowanych nagrodą Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” w 1993 i 1995 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Michałowski, Jacek, 1996-11-11, Pismo do Alana L. Gleitsmana, dotyczące przesłanego formularza zgłoszeniowego sporządzonego w związku z wysuniętą nominacją Janiny Ochojskiej do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” oraz zawierające informację o zatwierdzeniu kandydatury Jani

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ochojska, Janina, brak daty, Pismo do Andrzeja Jaroszyńskiego, radcy-ministra przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, dotyczące otrzymanych od Andrzeja Jaroszyńskiego formularzy w związku z wysuniętą nominacją Janiny Ochojskiej do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Acti

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl