English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1998-06-08, Zaświadczenie Sołectwa Mrozów w gminie Miękinia o stratach poniesionych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie na skutek powodzi w lipcu 1997 r. [nazwa red.]
Found : 375
View:
1. 

Wieczorek, Jerzy, 1998-06-09, Zaświadczenie nr 42/98 Wójta Gminy Miękinia o zalaniu budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie na skutek powodzi w lipcu 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zienowicz, Antoni, 1998, Zestawienie kosztów poniesionych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1993-02-22, Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o statystycznym numerze identyfikacyjnym REGON dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Dorosłych, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1997-02-26, Umowa rachunku bankowego bieżącego w dniu 26 II 1997 r. pomiędzy Bankiem Zachodnim S.A. Oddziałem w Środzie Śląskiej a Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla Dorosłych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1996-11-05, Zawiadomienie Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Środzie Śląskiej o wpisie do działu I - działki nr 212/2, 240 w gminie Miękinia we wsi Mrozów oraz budynków i innych urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość oraz wpisie do działu II - Zgromadzenia Sióstr Albertyne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1993-09-10, Statut Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1998-03-16, Decyzja nr 72/98 Kierownika Urzędu Rejonowego we Wrocławiu o udzieleniu dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek pozwolenia na budowę budynku wielofunkcyjnego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych wraz z sieciami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłączem wody, lini

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, [1998], Zestawienie dokumentów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1998-07-31, Zestawienie dokumentów finansowych do rozliczenia z otrzymanych pieniędzy w wysokości 12 830 zł, wraz z załączonymi rachunkami [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1998-07-20, Umowa zawarta w dniu 20 VII 1998 pomiędzy Fundacją Polska Akcja Humanitarna a Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla Dorosłych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie, dotycząca pomocy finansowej na zakup cegieł do odbudowywanego budynku pralni po powodzi [na

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1996-04-02, Wypis z aktu notarialnego dotyczącego umowy użytkowania wieczystego działki i nieodpłatnego przeniesienia własności zabudowań we wsi Mrozów dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Poznaniu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1996-06-27, Umowa zawarta w dniu 27 VI 1996 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek, w sprawie prowadzenia i finansowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl