English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1998-06, Projekt budowlany budynku wielofunkcyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie, opracowany przez Zakład Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji „Amarbud” [nazwa red.]
Found : 364
View:
1. 

brak autora, 1998-06-15, Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie projektu budowlanego Zakładu Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji „Amarbud”. Ceny jednostkowe pozycji z narzutami [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1993-02-22, Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o statystycznym numerze identyfikacyjnym REGON dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Dorosłych, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1993-09-10, Statut Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wieczorek, Jerzy, 1998-06-09, Zaświadczenie nr 42/98 Wójta Gminy Miękinia o zalaniu budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie na skutek powodzi w lipcu 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1998-03-16, Decyzja nr 72/98 Kierownika Urzędu Rejonowego we Wrocławiu o udzieleniu dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek pozwolenia na budowę budynku wielofunkcyjnego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych wraz z sieciami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłączem wody, lini

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1993-09-08, Decyzja Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o wpisaniu Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Dorosłych, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie do księgi rejestrowej zakładów opieki zdrowotnej na obszarze województwa wrocławskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1998-06, Opis do kosztorysu na budowę budynku wielofunkcyjnego cz. I- stan surowy (zamknięty) [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1996-06-27, Umowa zawarta w dniu 27 VI 1996 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek, w sprawie prowadzenia i finansowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl