English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1998-06, Opis do kosztorysu na budowę budynku wielofunkcyjnego cz. I- stan surowy (zamknięty) [nazwa red.]
Found : 376
View:
1. 

brak autora, 1998-[06], Tabela elementów scalonych na budowę budynku wielofunkcyjnego cz. I - stan surowy (zamknięty) [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1998-[06], Wyceny własne do kosztorysu na budowę budynku wielofunkcyjnego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1998-[06], Książka przedmiarów do kosztorysu na budowę budynku wielofunkcyjnego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1998-06, Projekt budowlany budynku wielofunkcyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie, opracowany przez Zakład Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji „Amarbud” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1998-03-16, Decyzja nr 72/98 Kierownika Urzędu Rejonowego we Wrocławiu o udzieleniu dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek pozwolenia na budowę budynku wielofunkcyjnego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych wraz z sieciami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłączem wody, lini

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zienowicz, Antoni, 1998, Zestawienie kosztów poniesionych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zienowicz, Antoni, 1998, Zestawienie kosztów budowy budynku wielofunkcyjnego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1993-02-22, Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o statystycznym numerze identyfikacyjnym REGON dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Dorosłych, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1993-09-10, Statut Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1997-02-26, Umowa rachunku bankowego bieżącego w dniu 26 II 1997 r. pomiędzy Bankiem Zachodnim S.A. Oddziałem w Środzie Śląskiej a Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla Dorosłych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, [1998], Zestawienie dokumentów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wieczorek, Jerzy, 1998-06-09, Zaświadczenie nr 42/98 Wójta Gminy Miękinia o zalaniu budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie na skutek powodzi w lipcu 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1993-09-08, Decyzja Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o wpisaniu Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Dorosłych, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie do księgi rejestrowej zakładów opieki zdrowotnej na obszarze województwa wrocławskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1998-07-20, Umowa zawarta w dniu 20 VII 1998 pomiędzy Fundacją Polska Akcja Humanitarna a Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla Dorosłych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie, dotycząca pomocy finansowej na zakup cegieł do odbudowywanego budynku pralni po powodzi [na

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1998-06-08, Zaświadczenie Sołectwa Mrozów w gminie Miękinia o stratach poniesionych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie na skutek powodzi w lipcu 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl