English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1998-07-31, Zestawienie dokumentów finansowych do rozliczenia z otrzymanych pieniędzy w wysokości 12 830 zł, wraz z załączonymi rachunkami [nazwa red.]
Found : 442
View:
1. 

brak autora, [1998], Zestawienie dokumentów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zienowicz, Antoni, 1998, Zestawienie kosztów poniesionych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1998-06-08, Zaświadczenie Sołectwa Mrozów w gminie Miękinia o stratach poniesionych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie na skutek powodzi w lipcu 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1998-03-16, Decyzja nr 72/98 Kierownika Urzędu Rejonowego we Wrocławiu o udzieleniu dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek pozwolenia na budowę budynku wielofunkcyjnego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych wraz z sieciami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłączem wody, lini

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1993-02-22, Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o statystycznym numerze identyfikacyjnym REGON dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Dorosłych, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1993-09-10, Statut Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1997-02-26, Umowa rachunku bankowego bieżącego w dniu 26 II 1997 r. pomiędzy Bankiem Zachodnim S.A. Oddziałem w Środzie Śląskiej a Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla Dorosłych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Mrozowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zienowicz, Antoni, 1998, Zestawienie kosztów budowy budynku wielofunkcyjnego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl